Jakt- och fiskeövervakaren Jyrki Turpeinen granskar björnen som Esa Kortelainen har fällt. Detta hände i Lieksa.

Ett effektivt 13-mannateam övervakar jakten

I statens marker jobbar vår enda myndighetsgrupp som är specialiserad på övervakning av jakten och fisket. Teamets färskaste medlem heter Miska Puumala och han började i Kajanaland i april.

Text och bilder Aku Ahlholm och Vesa Ranta

Publicerad3.5.2024

Jägarna brukar efterlysa mera övervakning. Vilket är förståeligt, för det känns så trevligt att kunna visa upp tillstånden när de är i ordning.

I fjol var det hela 96 procent av jägarna som kontrollerades i statsmarker som hade de obligatoriska tillstånden med sig. Inte heller fanns det någonting annat att anmärka på.

– Oförvitliga jägare och fiskare är den positiva huvudregeln medan förseelserna utgör undantag, berättar övervakningschef Henri Pelkonen.

Den vanligaste förseelsen bland jägare är att personen transporterar geväret på fel sätt i bilen. Geväret ska alltid ligga oladdat i ett fodral eller ett skyddat utrymme, även om det handlar om en alldeles kort sträcka till följande pass.

Den enda myndighetsgruppen här i landet som är specialiserad på jakt- och fiskeövervakning leds av jakt- och fiskeövervakningschefen Henri Pelkonen.

Fusk med hemorten

Varje höst får jaktövervakningen in ett stort antal anmälningar om skogshöns som blir olagligt jagade på en väg. Under föregående jaktsäsong hände det också för somliga jägare att älgjakten spårade ur.

I tre fall misstänktes jägare ha använt snöskotrar vid älgjakt. Alla hade inte heller tålamod att vänta tills älgjakten börjar eller avsluta jakten när älgen lämnade tillståndsområdet.

I norra Finland förekommer det missbruk av den fria jakträtten. Det händer ofta att en person som är stadigvarande bosatt utanför området som avses i jaktlagens 8 § skriver sig i en kommun med fri jakträtt och börjar jaga som om han var en ortsbo. Men det räcker inte med att byta adress om personen ändå de facto bor kvar på den gamla hemorten.

– I sådana fall kan det hända att jägaren gör sig skyldig till olaglig jakt, påpekar Pelkonen.

Jakt- och fiskeövervakaren Jyrki Turpeinen jobbar i östra Finland.
Jakt- och fiskeövervakarna Heikki Taipale (till vänster) och Tommi Suonpää övervakar i Östra Finska vikens nationalpark.

Jaktövervakarna har polisutbildning

Jaktövervakarna som svarar för Forststyrelsens övervakning av jakten och fisket har polisutbildning. Forststyrelsen har elva fast anställda övervakare med var sitt område att övervaka. Vid Saimen och i östra Finland jobbar dessutom ett antal projektanställda jakt- och fiskeövervakare.

Tjänsterna som jaktövervakare är få och eftertraktade. Det senaste vaktombytet skedde i april i Kajanaland när äldre konstapel Miska Puumala avlöste Seppo Toikkanen som gick i pension. Följande vaktombyte händer i Övre Lappland när den mångåriga jaktövervakaren Jari Liimatainen går i pension.

– Under högsäsong effektiverar vi övervakningen genom att avlöna säsonganställda. De har i regel varit åtta stycken, men i fjol var vi tvungna att spara både här och där, och kunde bara avlöna tre personer, berättar Pelkonen.

Visst finns det ett behov av utökad övervakning av jakten och fisket. I fjol stannade det totala antalet jaktbrott på den normala nivån, men antalet grova fall som gick till förundersökning ökade alarmerande.

Först ut till förundersökning var det så kallade Savukukko-fallet eller med andra ord den största tjuvjaktshärvan i finsk kriminalhistoria med en hel rad misstänkta grova jaktbrott. Dessutom uppdagades två fall av olaglig björnjakt vid åtel, en gillrad björnfälla samt några fall av olagligt dödande av järv och björn.

Varje år publiceras en rapport om jakt- och fiskeövervakningen i tjänsten Eräpalvelut, där den som är intresserad kan fördjupa sig i ämnet. Rapporten är den enda mera omfattande översikten av jakt-, fiske- och naturbrotten.

Källa: Polisstyrelsen

En jaktövervakares uppgifter och rättigheter

Text Marko Muuttola och Teemu Lamberg

En jaktvårdsförenings jaktövervakares uppgifter och rättigheter är fastställda i viltförvaltningslagen.

En jaktövervakare har i uppgift att inom sitt verksamhetsområde övervaka att jakten och viltvården följer lagen. Jaktövervakaren är utnämnd av Finlands viltcentral, på förslag av jaktvårdsföreningen. Huvudregeln är den, att verksamheten är förlagd till personens egen jv-förenings område.

Vid behov meddelar jaktövervakaren de myndigheter som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av jaktlagen, Finlands viltcentral samt innehavarna av och ägarna till jakträtten om sina observationer. Vid behov bistår jaktövervakaren också polisen och andra myndigheter.

Vid utförandet av sin uppgift har jaktövervakaren rätt att kontrollera jägarnas identitet och jakträtt samt att de har betalat jaktvårdsavgift och avlagt skjutprov. Jaktövervakaren har dessutom rätt att granska fångstredskap och fångstmetoder. Han har också rätt att kontrollera magasinkapaciteten på halvautomatiska gevär.

När jaktövervakaren träffar en jägare börjar han med att presentera sig och sina fullmakter. Jaktövervakaren ska på begäran uppvisa intyg över sin rätt att vara verksam som jaktövervakare.

På jaktövervakaren liksom på en jaktvårdsförenings styrelsemedlemmar och övriga funktionärer tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när dessa personer sköter sina offentliga förvaltningsuppgifter.