Ändringar i jakttillstånden

Publicerad4.1.2024

Dygnspriset på tillstånden för hönsfåglar steg från 17 euro till 20 euro. Dygnspriset för jakt på övrigt småvilt steg från 10 euro till 12 euro. Motsvarande säsongtillstånd steg från 130 euro till 160 euro och från 80 euro till 90 euro.

Det personliga säsongtillståndet för älgjägare i norra Finland (området som avses i jaktlagens 8 §) steg från 45 euro till 55 euro. Priset på dygnstillstånd steg i hela landet från 15 euro till 20 euro.

De nya priserna beror på förordningen som jord- och skogsbruksministeriet har givit. Bakom höjningarna ligger ökade kostnader. Forststyrelsen eftersträvar inte vinst.

För dem som deltar i älgjakt i norra Finland införs begränsningar; hädanefter får det i jaktsällskap i statsmarker finnas högst tre jägare som samtidigt också jagar i ett annat älgsällskap. Beslutet berör kommuninvånares rätt till fri jakt i området som avses i jaktlagens 8 §.