Varför lockar inte älgjakten?

En stadig ström av intresserade skriver jägarexamen och intresset för jakt ligger fortsättningsvis på topp. Men på många orter oroar man sig över att älgjakten inte känns lockande för de nya jägarna.

Text Arto Määttä  Bild Hannu Huttu

Publicerad2.9.2021

Det finns många orsaker till detta sakernas tillstånd. Ofta hänvisar man till föreningarnas ovilja att släppa in nya medlemmar, men det är inte hela sanningen. Nya medlemmar trillar fortsättningsvis in som förut, men de nya medlemmarna deltar överraskande sällan i älgjakten. Huvudorsaken är således inte bekymmer med medlemsrekryteringen. Varför är inte ens de markägande medlemmarnas familjemedlemmar alltid intresserade av älgjakten?

Jägarkåren är tudelad

Älgjakten är den jaktform här i landet som är mest bindande och som kryllar av skyldigheter. Den passar för dem, för vilka älgjakten är jaktformen nummer ett. För dem är älgjakten med alla sina kringsysslor det samma som jakt och jakten är det samma som älgjakt. Den fyller sysselsättningsbehovet på veckosluten under säsongen medan verksamheten utanför säsongen fylls med talkojobb och skytteträning i samma syfte. Ofta har de här jägarna också en jakthund och älgjakten avgör till och med boningsorten och yrkesvalet. I det här gänget finner vi ofta kärnan i föreningens älgjakt, navet kring vilket jakten snurrar. Som bestämmer hur jaktarrangemangen läggs upp.

Den andra gruppen i tudelningen utgörs av jägarna för vilka älgjakten, för att vara meningsfull, ska vara händelserik och genomföras snärtigt och effektivt. De här jägarna betraktar älgjakten som en del av den jaktliga helheten. Dessutom har de sannolikt också andra fritidsintressen.

Utmaningen ligger alltså i att engagera den senare gruppen, där personerna inte är beredda att låta hela året kretsa kring älgjakten. Än mindre är de beredda att förbinda sig till att stå på älgpass hela säsongen. Dessutom ska vi minnas att älgjakten är en lagidrott som inte passar alla.

Tudelade jaktarrangemang

I runda slängar går det att dela älgjaktsarrangemen på två infallsvinklar. I den ena avser man att jaga under hela säsongen medan den andra satsar på effektivitet.

Vinklingen som satsar på effektivitet upplevs av nya medlemmar som mera lockande eftersom den innebär händelserika och intressanta jakter som avkastar fällningar. Dessutom uppskattar de att älgjakten kan klaras av utan att behöva hålla på hela säsongen.

Inkörda rutiner och motstånd mot förändring

Det är inte ovanligt att man i jaktföreningar planerar och jagar så, att jakten blir långvarig. Insatserna står inte alltid i proportion till den målsatta avskjutningen och effekten i jakten är den samma år efter år. Man undviker kanske vissa jaktmetoder eller till och med förbjuder dem. Jakt på vardagar kan vara otänkbart. Det ovan beskrivna är beklagligt ofta synonymt med ineffektivitet.

Sådana här inkörda verksamhetssätt sitter ofta djupt etsade i föreningarnas DNA och är svåra att förändra. Men ännu svårare kan det vara att inse att det kan vara just de traditionella sätten att driva verksamheten som gör att älgjakten inte känns lockande.

På föreningsnivå borde man därför fråga sig om älgjakten innebär ett antingen-eller-val för deltagarna. Innebär ett deltagande i älgjakten att man tvingas avstå från andra fritidsintressen och jaktformer, eller utgör älgjakten en trevlig del av säsongen och jaktårets kretslopp? Den som granskar problematiken närsynt och enbart utifrån sina egna intressen kan ha svårt att upptäcka skillnaden.

Det är inte ovanligt att man letar efter skälet till ungdomarnas brist på intresse hos ungdomarna själva, men att tjata på dem är inte fruktbart eftersom älgjakten ÄR intressant och många gärna skulle delta. Ungdomar och andra intresserade jägare tänker att meningen med älgjakt är att fälla älgar. Ett vedhuggarstalko är däremot en sådan sak som mången ogärna kör hela vägen hemifrån för att delta i. På älgjakt ska man jaga älg, inte lära sig att grilla korv!

Visst är det möjligt

Utmaningen för föreningarna handlar om att kunna erbjuda var och en älgjakt på ett sätt som passar honom eller henne. Det här kräver att man tar hänsyn både till dem som satsar allt på älgjakten och dem som vill sköta älgjakten raskt.

Det kanske lättaste sättet som dessutom fungerar i praktiken är som följer. Sällskapsjakterna med många deltagare planeras för optimal effektivitet. Gärna korta drev där passjägarna inte sitter och rullar tummarna hela dagen. Ju mer som händer under dagens lopp desto större är utsikterna till fällningar och desto trevligare blir jakten.

När merdelen av älgarna är fällda låter man de ivrigaste fortsätta i små jaktlag med hund. Om någon vill ägna sig åt vaktjakt så lägger man några licenser på det. Om någon vill skida efter älg så lägger man ett par licenser på det.

Poängen är att man inte binder samtliga till någonting som bara passar några.

Så här gör du älgjakten mera lockande

1. Tillåt samtliga lagliga jaktformer och ge utrymme också åt dem som hellre vill ägna sig åt exempelvis vaktjakt.

2. Tillåt jakt på vardagar, i synnerhet under säsongens effektiva tid då jakten är enklare och känns meningsfull. Då kan jägare som bor på annan ort ta ut semesterdagar och delta.

3. Minska på kravet att binda sig genom att koncentrera talkojobben utanför jaktsäsongen enbart till sysslorna som handlar om älgjakten: torntalko, röjning av skjutsektorer, viltåkrar, slickstenar.

4. Undvik så långt det går onödiga ”korvgrillningsveckoslut”, där själva jakten går på sparlåga.

5. Ge jakten en snabb och effektiv kärna och spara därefter licenser för dem som vill jaga älg under hela säsongen.