Det finns skjutstöd av många modeller. Ju fler ben stödet står på desto stadigare blir stödet.
En jägares utrustning

Ta skjutstödet med också till banan

Övningsskytte på både rörliga och stående mål ingår i en jägares rutiner och vackert så – vägen till det perfekta fällande skottet går ju via skjutbanan. Men passa samtidigt på att också öva med skjutstödet.

Text och bilder Antti Saarenmaa

Publicerad17.11.2022

Skyttet på ett rörligt älgmål sker i sitt traditionella utförande på fri hand, men numera är det vanligt också bland älgjägare att ta med sig ett skjutstöd av något slag. Monopoden, enfotingen, är den enklaste modellen och lättast att få tag på. Den kan bestå av en lagom lång och kraftig käpp eller skidstav. Men monopoden är också den mest krävande typen; börja därför bekantskapen med en inkörning på skjutbanan.

Med korrekt träning blir ett skjutstöd väldigt användbart. Bara tekniken sitter fungerar monopoden också vid knästående skytte.

7 tips för det enbenta skjutstödet

Tillsammans med Markku Vehmas, ansvarig utbildare på skytteskolan kivaarikoulu.fi, gick vi igenom det viktigaste beträffande användningen av en monopod. Läs tipslistan här nedan och se videon!

1. Om längden på skjutstödet går att justera; börja med att prova dig fram till en lämplig längd.

2. Använd (alltid när det går) skjutstödet tillsammans med något annat stöd, som en trädstam, sten eller stubbe.

3. Skjutstödets uppgift är att stabilisera dels geväret och dels kroppen. Om du tar stöd mot tex en trädstam så luta också kroppen mot stammen.

4. Vid skytte mot ett rörligt mål med en monopod ska du stöda den mot bakre fotens inre kant. Då kan du smidigt följa målet med geväret.

5. Stöd alltid geväret på samma punkt, men aldrig på pipan.

6. Med en monopod går det inte att förhindra att geväret svajar en aning. Kämpa inte emot utan koncentrera dig på att lugnt krama av skottet.

7. Öva flitigt med stödet; det ger rutin och bättre skott.