I slutet av säsongen är det väldigt svårt att avgöra könet på en hornlös vitsvanshjort. Därför bör jägarna se till att de vid nyår har fällt fler vuxna honor än vuxna hanar. Individen på bilden är en bock som har fällt hornen.

Slutspurt på vitsvansjakten

textAntti RinneBild Antti Rinne
Publicerad20.1.2020

Iviltcentralsregionerna med de tätaste hjortstammarna (Egentliga Finland, Satakunta, Nyland, Södra Tavastland och Norra Tavastland) är målet att fälla minst 54 000 vitsvanshjortar. I slutet av november var hälften fällda. Räknat i antalet fällda hjortar låg vi ungefär 20 % före fjolåret.

Avskjutningens könsfördelning viktig

I samtliga regioner med tät stam eftersträvar man fler fällda honor än hanar för att minska på individerna som producerar kalvar. I majoriteten av jaktvårdsföreningarna i området med tät stam ligger andelen honor av de vuxna individerna mycket riktigt på drygt 50 %. Om andelen honor skulle ligga under 50 % någonstans så bör jägarna under återstoden av säsongen koncentrerar sig på att fälla hindar.

De gröna punkterna visar vitsvanshjortarna som fälldes under perioden 1.9 till 28.11 i höstas i de fem viltcentralsregionerna med den tätaste hjortstammen. Fällningarna var tydligt koncentrerade till gränsmarkerna mellan Egentliga Finland, Satakunta, Södra Tavastland och Norra Tavastland.

Punkalaidun fortsatt effektiv

I föregående nummer av tidningen presenterade vi samlicensen i Punkalaidun som ett gott exempel på jakten i början av säsongen.

I slutet av november hade jägarna redan fällt nästan lika många hjortar som i fjol under hela säsongen. Ungefär hälften av licenserna var använda, vilket innebär cirka 1500 fällda hjortar.

De vuxna hanarna utgjorde bara 31 % av avskjutningen, vilket visar den väldiga mängden honor i hjortstammen. Kalvarna utgjorde 64 %, vilket sannolikt kommer att jämna ut sig en aning mot slutet av säsongen. Det är nödvändigt med en stor andel fällda kalvar i synnerhet i början av säsongen för att honorna ska bli jaktbara. Bockarnas andel av de vuxna kommer sannolikt att öka en aning mot slutet av säsongen när lite fler blir fällda efter brunsten i november.

Målsättningarna som har ställts upp för Punkalaidun kommer med stor sannolikhet att uppnås så att hjortstammens tillväxt blir hejdad. Det här exemplet visar att det med välplanerad jakt och samarbete går att uppnå också krävande målsättningar. Snyggt jobbat, fortsätt i samma stil!

Vitsvansavskjutningen under perioden 1.9-28.11 per viltcentralsregion åren 2017-2019. Diagrammet visar enbart regionerna med en stark hjortstam.