Loppukiri valkohäntäpeuran metsästykseen

TekstiAntti RinneKuva Antti Rinne
Julkaistu20.1.2020

Tiheimmän peurakannan riistakeskusalueilla (Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Etelä-Häme ja Pohjois-Häme) on tavoitteena saada vähintään 54 000 valkohäntäpeuran saalis, josta marraskuun lopulla oli ammuttuna puolet. Saalismäärässä oltiin noin 20 % viime vuotta edellä.

Saaliin sukupuolisuhteet kuntoon

Kaikilla tiheän kannan alueilla tavoitellaan naarasvoittoista saalista, jotta vasoja tuottavia yksilöitä jäisi kantaan vähemmän. Suurimmalla osalla tiheän alueen riistanhoitoyhdistyksistä naaraiden osuus aikuisista onkin yli 50 %. Jos naarasosuus on joillain alueilla alle 50 %, tulee näillä alueilla loppukaudesta keskittyä naaraiden kaatamiseen.

Vihreät pisteet kuvaavat 1.9.-28.11.2019 aikana kaadettuja valkohäntäpeuroja viiden tiheimmän peurakannan riistakeskusalueilla. Suurimmat kaatomäärät kohdentuvat selkeästi Varsinais-Suomen, Satakunnan, E-Hämeen ja P-Hämeen rajamaille.

Punkalaitumen tehokkuus on jatkunut

Edellisessä lehdessä esiteltiin Punkalaitumen yhteisluvan hyvä esimerkki metsästyskauden alun jahdista.

Marraskuun lopussa oli saaliiksi saatu jo lähes saman verran peuroja, mitä viime vuonna saatiin koko kauden aikana. Luvista oli käytetty lähes puolet, mikä tarkoittaa noin 1 500 kaadettua peuraa.

Aikuisista uroksia saaliissa oli vain 31 %, mikä kertoo valtavasta naaraiden määrästä peurakannassa. Vasoja oli 64 %, mikä tasoittunee hieman kauden loppua kohden. Vasojen suuri määrä saaliissa varsinkin alkukaudesta on välttämätöntä, jotta naaraita saadaan vapautettua kaadettavaksi. Pukkien osuus aikuisista todennäköisesti kasvaa hieman kauden loppua kohden, kun marraskuun kiiman jälkeen pukkejakin kaadetaan hieman enemmän.

Punkalaitumelle asetetut tavoitteet saadaan hyvin todennäköisesti saavutettua, ja peurakannan kasvu pysähtymään. Tämä esimerkki kertoo, että hyvin suunnitellulla metsästyksellä ja yhteistyöllä on mahdollista päästä haastaviinkin tavoitteisiin. Hienoa työtä, jatkakaa samaan malliin!

 

Valkohäntäpeurasaalis 1.9.-20.1. välisenä aikana riistakeskusalueittain kausilla 2017-2019. Esitettynä vain ne alueet, joilla peurakanta on vahva.

Jos tiheän peurakannan alueella saalista tulee yli oman tarpeen ja omat pakastimet ovat lihaa täynnä, kannattaa hyödyntää Hyvinvointia riistasta -hankkeen julkaisemaa Riistanlihan myynnin opasta.
Opas löytyy osoitteesta: www.novia.fi/valmaendeavvilt