Uutena hirvijahtiin
8 ohjetta vasta-alkajalle ja seuralle

Kokemuksen ja taitojen puute voi tuntua jopa ylitsepääsemättömältä kynnykseltä hirvijahtiin osallistumiselle. Vasta-alkajuus on siten myös seuratason haaste. Kokeneiden on hyvä pitää mielessä, että jokainen on vuorollaan ensimmäistä kertaa hirvimetsällä. Parhaimmillaan seura voi olla houkutteleva, ja hirvijahtiin mukaan pääsy upea kokemus.

Teksti Arto Määttä

Julkaistu5.7.2021

Ohjeet uudelle hirvenmetsästäjälle

1. Harjoittele ampumaradalla niin paljon, että ampumisesta ja hirviaseen käsittelystä tulee varmaa ja rutiininomaista.

 

2. Opettele hirven anatomiaa niin, että hahmotat sen myös kolmiulotteisena. Muista, että sopiva osuman sijoittaminen riippuu ampumakulmasta.

 

3. Tee hirven ampumisesta mahdollisimman helppoa ampumalla aina keuhkoalueelle. Se sallii eniten virheitä ja on tästä huolimatta tappava.

 

4. Muista, että hirvijahti on yhteispeliä. Ampujan onnistumiset tai epäonnistumiset jakautuvat useille.

 

5. Ole valmiina. Tilanteita voi olla vähän, mutta ne kehittyvät nopeasti.

 

6. Pidä mielessä hirvet, joita ei saa ampua. Tämä nopeuttaa ampumapäätöksen tekemistä tilanteissa, joissa sekunnit ovat kalliita.

 

7. Kaadon jälkeen tapahtuvat toimenpiteet oppii tekemällä. Älä tyydy sivustaseuraajan rooliin, vaan pyri tekemään likaiset työt kaadolla toisten avustamana. Tämä luo pohjan “omavaraisuudelle” hirvenmetsästyksessä.

 

8. On tärkeää opetella käsittelemään saalis mahdollisimman hyvälaatuista lihaa silmällä pitäen. Muista hygienia! Tarvittaessa pyydä rohkeasti apua kokeneilta.

 


Ohjeet seuroille ja seurueille

 

1. Jokainen on joskus ollut vasta-alkaja.

 

2. Uudet metsästäjät osallistuvat jahtiin aina puutteellisin taidoin. On tärkeää, että he tietävät saavansa nopeasti apua, eivätkä koe olevansa missään vaiheessa jahtia oman onnensa nojassa.

 

3. On syytä muistaa, että motiiveja hirvenmetsästyksen aloittamiseen on monia. Toiselle tärkeintä on tuloksellinen jahti, toiselle makkaratulet ja yhdessäolo.

 

4. Nuoret metsästäjät eivät ole useinkaan vielä lyöneet lukkoon metsästyksensä painotuksia. Samalla viivalla kiinnostuksesta kilpailevat esimerkiksi pienpeto- ja pienriistajahdit. Vaikka nuoret ovat seuran tasa-arvoisia jäseniä, tulee muistaa, että he ovat nuoria ja heillä on yleensä muutakin elämää.

 

5. Negatiiviset kokemukset alkuvaiheessa saattavat romuttaa jahtiuran. Mahdollisissa ongelmatilanteissa lyötyä ei lyödä. Korostetaan sitä, että hirvijahdissa sattuu kaikenlaista ja kaikille.

 

6. Ohjeistakaa aloittelevia metsästäjiä tekemään asiat mahdollisimman yksinkertaisesti ja varman päälle. Hirvi orressa on hyvä, eikä viisastelu osumakohdasta tai pienestä lihahävikistä ole hedelmällistä. Nuorilta ei tule vaatia enempää kuin muilta seuran jäseniltä.

 

7. Jahdit kannattaa suunnitella siten, ettei koko jäsenistöä sidota “pakkoharrastamiseen”. Heille, jotka haluavat pyytää koko kauden, voidaan tarvittaessa korvamerkitä lupia.

 

8. Mitään luvallista jahtimuotoa ei kannata sulkea pois. Enemmistön päätös jahtimuotojen suhteen voi karsia innokkuutta osallistua jahtiin.