En mårdhund som blir ställd försöker ofta skydda ryggen genom att trycka sig mot en sten eller ett berg.
Väck med de främmande rovdjuren! Del 5

Mårdhundsjakt med ställande hund

Mårdhundsjakten med ställande hund är ett effektivt sätt att lokalt minska på mårdhundarna. Utöver nyttan för viltvården är det här dessutom en variationsrik jaktform som kan utövas med hundar av olika raser.

text Kari Karhula bild Juho Äyräs

Publicerad9.9.2020

För många är mårdhundsjakten med ställande hund ändå en okänd jaktform trots att den kan bedrivas nästan var som helst här i landet. Numera går det också att jaga i skymning eftersom det är tillåtet att använda konstgjort ljus.

I all sin enkelhet går jakten till så, att hunden spårar upp mårdhunden, ställer den med ståndskall och håller kvar den tills jägaren når fram och avlivar den.

Ställande, drivande och stående jakthundar passar bra för jaktformen, men även andra hundraser och blandrasiga hundar jagar med framgång. Många hundar uppfattar mårdhunden som ett väldigt intressant vilt att jaga och även somliga tysta hundar har fått gnistan att skälla på mårdhund.

Hundutbildningen

När hunden utbildas är det viktigt att börja med tillräckligt färska spår så att den begriper vad det handlar om. Den fortsatta utbildningen och jakten går effektivast med punkter att utgå från. Det här innebär i praktiken en sändande viltkamera och någonting som lockar mårdhundar, till exempel en åtel.

När viltkameran har skickat en bild av en mårdhund åker husse och hund omedelbart till det färska spåret. Då hinner de oftast fatt mårdhunden i närheten av kameran. I synnerhet oerfarna hundar behöver mängder av möjligheter att spåra och lära sig skälla ståndskall så att de förstår vad de förväntas göra.

Med utgångspunkter eller utan

Utgångspunkterna är helt klart en förutsättning för effektiv mårdhundsjakt, men med en erfaren hund går det också att leta upp mårdhundar i miljöer där de gärna håller till. I synnerhet på förhösten håller mårdhundarna gärna till i kanten av våtmarker och åkrar, för att inte tala om i trädgårdar. I september, efter hand som skördetiden upphör, blir mårdhundstrafiken livligare vid de lockande punkterna.

Beträffande åtlarna gäller det att locka med måtta så att punkterna inte förvandlas till mårdhundsrestauranger. Jag rekommenderar att du lägger åteln i en låda som sprider dofter omkring sig, men som mårdhundarna ändå inte kommer åt att äta hur mycket som helst av.

När vädret blir kallare i november-december drar mårdhundarna ner på aktiviteten som upphör nästan helt när snön har fallit. Vårsäsongen börjar i mars när det blir varmare och mårdhundstrafiken ökar vid åtlarna med kamera. Vårjakt är möjligt enbart med en ställande specialisthund som inte stör det övriga viltet.

Jaga ansvarsfullt

Effekten i mårdhundsjakten med ställande hund har tidigare begränsats av förbudet mot konstgjort ljus. Men i den förnyade lagstiftningen om de främmande arterna är konstljus tillåtet så det går att jaga också under de mörkaste nätterna i oktober.

Dessutom slopades jakttiderna för mårdhunden. Med en ställande specialisthund går det alltså med nuvarande lagstiftning att jaga året om. Vårjakten kräver att jägarna jagar ansvarsfullt eftersom hunden absolut inte får störa andra djur medan jakten pågår. Dessutom måste jägaren avliva ungarna före deras mor.