Utbudet av lockpipor för järpjakt är stort, men övning är det enda sättet att hitta en stil som fungerar.

Lockjakt på järpe fascinerar – 7 tips

Hur kommer man i gång med lockpipan och vilka knep ska jägaren lägga bakom örat för att öka utsikterna till fällning?

TEXT Antti Saarenmaa  Bilder Antti Saarenmaa, Ville Kankare och Tero Salmela

Publicerad2.9.2021

Järpen är vår minsta hönsfågel och väger in på ungefär ett tredjedels kilo. Arten förekommer i nästan hela landet. Den håller sig med ett litet revir och är rätt lätt att locka, så den bjuder på intressanta stunder på lockjakt för alla intresserade jägare.

1. Leta upp en lämplig livsmiljö

Järpen kräver skyddande växtlighet och flyger sällan över öppen mark, såframt den inte blir tvungen. Den trivs i rätt tät blandskog och uppskattar även smärre vattendrag som bäckraviner, diken och tjärnar. Leta upp en plats där det finns tillräckligt med skymmande undervegetation för järpen, men ändå tillräckligt med sikt för dig.

Järpen kräver undervegetation och snår att dölja sig i. Små bäckraviner brukar vara utmärkta platser för lockjakt med pipa. Det går utmärkt att jaga järpe med både hagelgevär och miniatyrgevär.

2. Avancera långsamt och lyssna

När du har funnit ett lovande och ganska tätt ställe i terrängen ska du avancera lugnt och sansat, och lyssna. På platser med gott om järpar kommer de första observationerna ofta medan jägaren ännu letar efter en bra plats att börja spela på, när fåglarna flyger upp och undan för dig. Den som är ovan missar lätt ljudet av järpens lågmälda men snabba vingslag, men för den insatta utgör ljudet en utmärkt signal att stanna och sätta sig på en lämplig plats och plocka fram lockpipan. Det händer att järpen visslar en stump som varning.

3. Placera dig med eftertanke

När du väl har fattat beslutet att stanna för att spela på lockpipan ska du, innan du sätter dig eller ställer dig vid en trädstam, spana av omgivningen och gömslena som växtligheten skapar. Att vara dold när du spelar är en fördel, men en nackdel för skyttet. En idealisk placering gör det möjligt att dölja sig bland de understa grenarna på en gran eller bakom en hög stubbe samtidigt som placeringen ger ett fungerande skottfält och möjligheter att få syn på en järpe som närmar sig. Kom ihåg att järpen inte alltid närmar sig flygande! Se alltså till att synfältet fungerar åt alla håll.

4. Vänta tyst en stund innan du spelar

Om du blir upptäckt så fort du anländer och järpen blir skrämd, så är det ingen lysande idé att börja locka genast. Om du däremot stannar och står eller sitter stilla i tio, femton minuter så ökar utsikterna och järpen låter lättare nyfikenheten ta överhanden när du väl börjar spela. Använd väntetiden till att spana och lyssna, och låt den omgivande naturen lugna sig och glömma att du är där. Kanske upptäcker du fler järpar omkring dig och får höra dem flyga upp eller vissla på håll.

5. Spela lugnt och lyssna

Ta inte i allt vad lungorna förmår när du väl börjar spela. Lyssna in dig på järpens visslande på förhand om det går och på ljudstyrkan. Beroende på vädret och terrängen hörs en järpe på högst 100 meters håll och oftast mindre.

Lyssna alltid lugnt efter eventuella reaktioner när du har spelat på lockpipan. Om järpen är på pratsamt humör blir spelandet ett samtal där järpen svarar dig och du svarar järpen. Men det händer att din befjädrade samtalspartner kniper näbb och låter bli att svara. Kanske använder järpen tiden då du spelar och då du lyssnar till att spana och lokalisera varifrån ljudet kommer, och försiktigt ta sig närmare. Att spela för en järpe som du ser men som tiger brukar kräva is i magen och försiktighet.

Om järpen inte kommer närmare jägaren utan envisas med att svara från samma plats, och inte heller visar sig till fots på marken så finns det ett beprövat knep. Flytta dig tyst och stilla ett tiotal meter åt sidan och fortsätt spela efter en liten paus. Järpen noterar minsta förflyttning hos ljudkällan och det kan förmå den att röra på sig!

Järpen är liten och smälter fullkomligt in i terrängen. Den som jagar med lockpipa ska därför spana fortlöpande – järpen kan överraska genom att komma till fots på marken!

6. Var beredd på överraskningar

Även om jägaren har varit förutseende och valt en bra plats så är det typiskt för järpen att dyka upp från ett oväntat håll och sätta sig på en oväntad plats. Det är inte ovanligt att järpen kommer flygande rätt emot jägaren så båda hickar till, bara någon meter före de skulle kollidera. Typiskt för järpen är också att sätta sig på en gren rakt ovanför jägaren för att kika. Eller att komma löpande i snirklar på marken för att slutligen hamna alldeles intill jägaren.

Gå alltså i tankarna på förhand igenom tänkbara rutter som järpen kan tänkas ta när den kommer och ställ dig och håll geväret så, att du kan skjuta i flera riktningar. Tänk på att skjutavståndet på järpjakt ofta är så kort att du, i synnerhet om du har ett hagelgevär, ska försöka placera skottet i huvudet så inte de små och ljusa bröstbitarna blir fördärvade.

7. Vädret spelar in

Typiskt är att järpen visslar mest under vackra klara höstmorgnar då orrarna hörs långa vägar och temperaturen rör sig kring noll. Blåsiga dagar är järparna tystare, eller åtminstone är hörbarheten klart sämre. Disiga dagar är det bästa sättet att hitta järpar ofta att ströva långsamt genom lämpliga marker tills ett uppflog eller en kort varningssignal avslöjar fågeln.

Lugna klara dagar hörs både pipan och järpen på längre håll och det är förnuftigare att låta järpen hitta jägaren.

Många betraktar järpen som den som smakar bäst av våra jaktbara fåglar. I motsats till de övriga skogshönsen är bröstbitarna ljusa.