Det är fullt möjligt att rådjuren och hjortarna fortsätter att bli fler. Stammarna har det kapital och den potential som krävs. Utbudet av jakt med olika metoder kommer att bli ännu större.

Klövdjurssäsongen börjar med ett åkerpass

I synnerhet i de sydligaste delarna av landet har klövdjursjakten förändrats till ett instrument för regleringen av stammen som håller på hela säsongen. Där har jaktföreningarna varit tvungna att skapa kreativa lösningar. De har nått de bästa resultaten genom att direkt inleda med ett jämnt jakttryck på olycks- och skadedrabbade ställen.

text Panu Hiidenmies bilder Panu Hiidenmies och Jyrki Ravantti

Publicerad9.9.2020

Jägarna står i flera avseenden inför en ny situation. De ska i allt högre grad uppfylla förväntningar som ställs på förvaltningen av stammen. I synnerhet i områdena med starka vitsvansbestånd har de senaste årens trevliga avkastning på viltvårdsarbetet fått alldeles nya nyanser. Markägarna och de övriga intressegrupperna trycker hårt på för att hjortarna ska bli färre. Jägarna kan och vet mycket, men när det blir tal om målen så verkar inte ens det alltid räcka till. Många anser att det finns för mycket vilt. Andra ser däremot de växande viltbestånden som en möjlighet. Hur ska jägarna klara av det här betinget? Vilka åtgärder avgör om jakten lyckas och vad borde vi nu koncentrera oss på?

Jakt under hela säsongen

För en enskild person som ansöker om jaktlicens för hjort kan det i dagsläget handla om hundratals och till och med tusen hjortar. Vi inser att det på många håll inte längre kan bli tal om att skjuta upp starten på jakten utan jakttrycket ska fördelas jämnt över hela säsongen.

I området med starka bestånd av små klövdjur har den fortlöpande jakten under hela säsongen etablerat sig som metod. Resultaten har varit goda i de jaktföreningar där vaktjakten på vitsvanshjort inleds den första september och jakten sedan fortsätter med samtliga jaktformer, jämnt fördelat under hela säsongen.

Genom att använda olika jaktmetoder rivstartar vi hjortjakten och når avskjutningsmålen. Det är förnuftigt att jaga hjort under hela säsongen. Det här kräver kreativitet när älgjakten och alla andra måsten drar i gång på hösten. Avskjutningsstatistiken blir klart trevligare att läsa när den börjar fyllas tidigt. Då förmår inte en snöfattig vinter eller någon annan oväntad faktor drabba jakten med full kraft.

Lättnad för dem som bär ansvar

Det vore fel att betrakta jägarna som enbart en grupp som förvaltar viltet. Jakten ska ju vara ett intresse eller en livsstil. När det handlar om stora mängder jaktlicenser ska vi också vara medvetna om att kraven på att nå högt ställda mål kan innebära stress som inom jaktlaget tar sig uttryck i ett hårdare språkbruk och allt bistrare miner. En lyckad inledning på jaktsäsongen gör därför livet lättare för dem som bär ansvar. Det känns trevligare att pausa jakten över julen när en stor del av hjortarna är vakuumpackade och hornen kokade.

Vi kommer att behöva ännu fler hundar som enbart följer blodspår.

Bevara jakten som upplevelse

Vi letar intensivt efter nya metoder för förvaltningen av vitsvanshjortarna och även jägarna grubblar på stammens storlek. På flera håll i landet är vitsvanshjorten en helt ny viltresurs och dagens stora mängder kan vara någonting nytt. I den här situationen måste vi lyssna på intressegruppernas behov och ta dem på allvar.

Det här hindrar inte att det i jakten också ska finnas upplevelser, som indirekt kan leda till en lokalt lämplig storlek på stammen. Dessutom finns det många som är tacksamma för en bit av bytet eller en möjlighet att jaga.

På längre sikt erbjuder en lokalt lagom stor stam tillräckligt med resurser för både jägarna och företagarna i viltbranschen. Jägarna bör därför diskutera med intressegrupperna och därefter anpassa vilttätheterna så att de känns lämpliga.

Vaktjaktspasset för de långa ljusa kvällarna kan finnas vid en flitigt upptrampad hjortstig strax före en havreåker. Då blir det inte bara säden som skördas.

Åkrarna och trafiken prio ett

Genom att inleda jakten så fort säsongen börjar kan vi på allvar ta itu med de platser som är mest problematiska för jordbruket och trafiken. Jaktföreningarna kan på kartan följa med hur viltvården och jakten framskrider och inuti fridfullare områden hitta bra platser för viltåkrar och utfodring. Där kan jakttrycket vara lättare. Rita tillsammans in dem på kartan.

Vid planeringen av jakten i början av säsongen står jordbrukarnas synpunkter ofta överst på listan. Vaktjaktspasset för långa ljusa kvällar kan finnas vid en flitigt upptrampad hjortstig strax före en havreåker. Då blir det inte bara säden som skördas. Betande hjortar kan orsaka avsevärd skada på åkrar med sockerbetor, morötter och kummin. Genom att tydligt och effektivt rikta jakttrycket mot sådana ställen vinner vi markägarnas förtroende, vilket är livsviktigt.

Det råder knappast tvivel om att platserna där viltolyckorna fortsätter att öka visar att stammen växer och har en stark potential. Det råder ingen brist på passplatser i början av säsongen när jägarna jobbar med kartan och ritar in de värsta olycksplatserna på kartan över föreningens område. Varje förhindrad viltolycka sparar kostnader och skador.

Tillvaratagandet av viltet prioriteras upp

Rivstarten på hjortjakten i början av säsongen prioriterar också upp tillvaratagandet av viltet. En jaktförening utan kylanläggning måste kanske anlita grannföreningarnas slaktskjul. Flugorna uppskattar värmen i början av september; efter fällningen måste åtgärder vidtas genast. Den tidiga jaktstarten i området med mycket vitsvanshjort har redan i berömlig grad ökat antalet slaktskjul med kylanläggning.

Jaktbågen fungerar nästan överallt

Vid planeringen av de första vaktjaktspassen för säsongen ska vi inte förbise att jaktbågen är ljudlös och effektiv, och fungerar utmärkt också nära hus. Jägaren bör dock på förhand informera dem som bor i huset om den kommande jakten. Efter ett sådant samtal går det kanske att placera passen alldeles nära. Håll också en säkerhetsgenomgång före jakten.

Husägare som sköter om sina trädgårdar och planteringar tar ofta emot kunniga bågjägare med öppna armar. En bit hjortkött efter den framgångsrika skyddsjakten i trädgården befäster jaktens ställning och utgör bästa tänkbara varumärkesbyggande för jakten.

Nya krav också på hundarna

När jaktsäsongen börjar den första september är växtligheten frodig och det vimlar av doftspår efter viltet i terrängen. I synnerhet i området med mycket hjort kan eftersöken bli komplicerade. Är hundarna som används på hjortjakten tillräckligt motiverade för att inte tappa spåret? I synnerhet i början av säsongen finns det en svindlande efterfrågan på blodspårsspecialister.

Allt vanligare med flera jaktmetoder

Trenden för klövdjuren – i synnerhet för rådjuren och hjortarna – pekar uppåt. Stammarna har kapital och potential att fortsätta växa. Om det blir fler milda vintrar och tillväxten inte hejdas av rovdjuren, jakten eller trafiken får vi kanske uppleva ännu starkare viltår. Vi kommer säkerligen att behöva nya jaktmetoder, men framför allt borde hjortjägarna kunna jaga under hela säsongen, med den metod som passar vid varje given tid. Det här kan i sin tur kräva nya verksamhetsmodeller och jaktsätt.