Det hände sig på jakt

Järven som anföll en älg

Järven är det största mårddjuret i Europa och jagar i normala fall inte älg, men ibland, under gynnsamma förhållanden och om bytesdjuret är försvagat, kan det här lilla rovdjuret attackera ett djur som väger tio gånger mera. Det är vad som hände i början av april i de snötäckta ödemarkerna i Lieksa.

Text Kai-Eerik Nyholm och Leo Korhonen Bilder Leo Korhonen

Publicerad27.6.2022

I början av april fick Lieksabon Jukka Rissanen höra att någon hade hittat en död älg vid ett snöskoterspår, med järvspår intill. Han beslöt att ta sig en närmare titt.

Älgen hade kämpat sig fram i flera kilometer med snö ända upp till magen, följd av en järv som tydligen hade försökt ta sig upp på älgens rygg. På flera ställen hade älgen stått med utbredda ben och försvarat sig mot det attackerande rovdjuret. Till slut lyckades järven och den fick grepp om mankpuckeln på älgen, precis vid ryggraden. Dessutom fanns det bitmärken på halsen och ena örat. Spåren efter den sista bataljen syntes i snön på ett ungefär 50 x 50 meter stort område.

Forskningsmästare Leo Korhonen på naturresursinstitutet tillkallades för att fastställa dödsorsaken. Genom att flå delar av älgen kunde han bekräfta att järven faktiskt hade angripit älgen medan den ännu levde.

Men titten under huden avslöjade också annat. Den här älgtjuren bar också på tidigare skador i form av gamla blodutgjutningar vid revbenen och bröstbenet. Uppenbarligen hade den någon gång gått ner sig på isen eller råkat ut för någon annan olycka. Några älgkrockar hade inte inträffat i trakten, så skadorna härrörde inte från närkontakt med en bil.

Ute i världen har liknande fall inträffat några gånger där en järv har dödat en älg i djup snö. I Ryssland och Kanade finns dokumenterade fall där gynnsamma omständigheter har låtit det här otroligt starka rovdjuret besegra taigaskogarnas största invånare.

Om du råkar bevittna någon osannolik rovdjurshändelse i naturen ska du rapportera det inträffade till rovdjurskontaktpersonen eller direkt till viltcentralens regionkontor. Det ger oss värdefull kunskap om de stora rovdjurens beteende!

Mera om samma ämne

Det hände sig på jakt

Örnen och mårdhunden

1.5.2022