Järvarna blir fler

I februari i år räknades järvstammen i Finland till 447 individer. Den beräknade stammen var cirka 12 procent större än enligt beräkningarna för februari 2022.

Bild Heikki Rytkönen
Publicerad20.12.2023

Inom renskötselområdet fanns högst sannolikt 186 järvar och i landets övriga delar 261 järvar. Beräkningarna omfattar inte de valpar som fötts 2023, eftersom valpningen oftast inträffar i februari.

Antalet järvar i Finland har ungefär tiodubblats sedan början av 1990-talet. Ökningen tog fart både inom och utanför renskötselområdet på 2000-talet.

Beräkningarna av järvstammen bygger från triangelinventeringar. För de tre nordligaste kommunerna (Enontekis, Enare och Utsjoki) utgår beräkningarna från områdesinventeringar som samordnades av Forststyrelsen och utfördes i samarbete med renbeteslag 2020–2023.