Jakttiderna 2020–2021

Publicerad16.7.2020

De viktigaste skadliga främmande arterna

Mink, mårdhund, bisamråtta, tvättbjörn och sumpbäver

i hela landet utan fredningstid

De icke fredade fåglarna är fredade när de häckar

kråka, gråtrut, havstrut, tamduva och björktrast
i Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland 1.5-31.7, i Norra Savolax
och Norra Karelen 1.4-31.7 och i övriga landet 10.3-31.7.

skata i Norra Savolax, Norra Karelen, Norra Österbotten, Kajanaland
och Lappland 10.4-31.7 och i övriga landet 1.4-31.7.

korp i renskötselområdet 10.4-31.7 (i övriga landet fredad hela året).
Kolonier av gråtrut hela året.

kaja 10.3-31.7

Mera om samma ämne

Jakten under sju decennier

Nöjena på 60-talet: Boboll och jakt

18.3.2021
Varför jagar jag främmande rovdjur?

För alla fåglar

17.3.2021
Tillsammans med hunden

De stötande hundarna visar framtassarna!

16.3.2021