Jakttiderna 2020–2021

Publicerad16.7.2020

OBS! Jakttiderna 2021–2022

 

 

De viktigaste skadliga främmande arterna

Mink, mårdhund, bisamråtta, tvättbjörn och sumpbäver

i hela landet utan fredningstid

De icke fredade fåglarna är fredade när de häckar

kråka, gråtrut, havstrut, tamduva och björktrast
i Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland 1.5-31.7, i Norra Savolax
och Norra Karelen 1.4-31.7 och i övriga landet 10.3-31.7.

skata i Norra Savolax, Norra Karelen, Norra Österbotten, Kajanaland
och Lappland 10.4-31.7 och i övriga landet 1.4-31.7.

korp i renskötselområdet 10.4-31.7 (i övriga landet fredad hela året).
Kolonier av gråtrut hela året.

kaja 10.3-31.7