Jakttiderna 2021–2022

Publicerad5.7.2021

OBS! Skogshönsens jakttider 2021-2022

Kom ihåg skyldigheten att göra fällningsanmälan

Fällningsanmälan till Finlands viltcentral ska göras för följande arter: rådjur, vildsvin, iller, sädgås, grågås, bläsand, stjärtand, årta, skedand, vigg, ejder, alfågel, storskrake och sothöna. Dessutom omfattar skyldigheten även brunand och småskrake, för vilka ett tidsbestämt jaktförbud gäller.

Anmälningen ska göras inom sju dagar efter fällningen. Den ska inkludera datum och kommun samt art och antal, jägarens namn och jägarnummer. För vildsvin och rådjur ska anmälningen också inkludera könet och en uppskattning av åldern. För vildsvin även koordinaterna för fångstplatsen.

Anmälningen görs enklast i tjänsten Oma riista. Du kan också göra den på papper på viltcentralens blankett. Syftet är att precisera informationen om jakten för arterna som är fåtaliga och som har en negativ utveckling för kunna uppskatta jaktens hållbarhet. Viltinformationen bildar underlag för den hållbara jakten och jaktens kontinuitet.

Vi rekommenderar

att du gör fällningsanmälningen
omedelbart efter fällningen,
så blir den inte glömd.