Hjortjakt för gäster och värdar

Hur ser en bra gästjakt ut? Och en bra jaktgäst? Vi har samlat några tips för både jaktarrangörer och jaktgäster.

Text och bilder Antti Saarenmaa

Publicerad8.3.2022

När vitsvanshjortarna blir fler så har det också på många håll i landet blivit vanligare med gästjakter och utbytesjakter. Det är alldeles utmärkt att tillgång och efterfrågan möter varandra!

Gästjakterna hjälper jaktföreningarna i trakter med mycket hjort att nå sina mål och kan skapa möjligheter till smärre intäkter och nätverkande. Men för att en gästjakt ska avlöpa smidigt räcker det inte alltid med en genomgång på morgonen utan det krävs förutseende, flexibilitet och känselspröt av både värdarna och gästerna.

Vad är en gästjakt?

Låt oss börja med att ringa in definitionen på en gästjakt. Utomstående kan ju bjudas in till jakt både som gäster, utbytesjägare eller till och med kunder, men de renodlat kommersiella jakterna lämnar vi därhän. Den kommersiella uppställningen brukar ju vara alldeles klar.

Samtliga gästjakter har den gemensamna nämnaren att värdföreningens representanter fungerar som jaktvärdar och gästerna kommer helt eller delvis till ett dukat bord.

Värdfolket bjuder sina gäster minst det grundläggande, en metaforisk bänk att sitta på och kaffe på bordet. Men är en tretår efter påtåren för mycket och lämnar vi de urdruckna kopparna på bordet eller ställer vi dem direkt i diskmaskinen? Detta kräver redan ett öga för det sociala, erfarenhet av gästen och kommunikationsförmåga av värden.

I jaktsammanhang kan gästens rörelsefrihet och skyldigheter variera, beroende på skillnaderna i praxis mellan den gästande föreningen och värdföreningen. Det är viktigt att göra klart vad som är lämpligt och förväntas.

God förhandsplanering är avgörande för att jakten ska gå som på räls.

Förberedelser och beredskap för överraskningar

Jaktdagen kan vara lång och bjuder, åtminstone förhoppningsvis, på varierande situationer. I regel inleds jakten rätt tidigt och redan där innebär arrangemangen ett stort jobb. Jaktvärden bör förbereda dagens agenda redan föregående kväll genom att fundera på drevriktningarna, passkedjorna och samlingsplatserna under jaktdagen.

Om arrangörens resurser räcker till så bör några jägare hållas i beredskap för eventuella eftersök och som handräckning exempelvis när kroppar ska flyttas. Jaktvärden ska koncentrera sig på att leda jakten. Men ibland är det omöjligt att vara samtidigt på flera platser, vilket kan straffa sig i form av onödigt väntande.

En gästjakt handlar om mer än organiserandet av jakten

Arrangerandet av en gästjakt handlar om mer än att konkret organisera jakten; värden ska också vara omtänksam gentemot gästerna. I likhet med vem som helst som ställs inför en ny situation så svämmar också jaktgästerna över av frågor. Vad kommer att hända under jaktdagen? Hur gör vi efter fällningen? Vem tar ur och flår djuret? En utförlig dos information på genomgången är aldrig fel. Innehållsmässigt ska infon svara på så många frågor som möjligt om hur jakten går till. Välinformerade gäster känner sig säkrare och fungerar med större sannolikhet på önskvärt sätt.

Inkludera en generös dos information om hur föreningen jagar i genomgången.

Var är jag?

Under pågående jakt är det hänsynsfullt att komma ihåg gästerna i radiotrafiken och den övriga kommunikationen. Gästerna känner inte terrängen så på tal om positioner är det skäl att undvika egna benämningar typ ”Stora stenen” och ”Där som Sven trillade”. Finns inte namnet på kartan så hittar inte gästen stället. Inte heller är det säkert att alla kan numret på pejlhalsbanden eller namnet på hundarna. Det hör alltså till god ton att fortlöpande informera om jaktens gång och hålla gästen uppdaterad.

Väntetiden känns lång

Lägg in förnuftigt med pauser under jaktdagen och låt inte skyttarna vänta för länge i ett sträck medan dreven ställs upp. När hunden jobbar i skogen är jakten i gång och då hör det till att vänta. Men att tillbringa timmar på samma plats är trist, i synnerhet utan förhoppningar om skottchans. För att gästerna säkert ska få en trevlig jaktdag ska den omtänksamma jaktvärden organisera jakten smidigt med ett minimum av onödigt väntande och stående.

Det är inte nödvändigt med skottchanser för minnevärda jaktupplevelser. God mat och gott värdskap förgyller också dagen.

För jaktgästerna

Om du är gäst så befinner du dig i en lyckosam position. I princip får gästen plocka russinen ur kakan och åtnjuter ständig uppmärksamhet.

Kom dock ihåg att en gäst inte är det samma som en betalande kund, även om jakt- och fällningsavgifterna skulle ingå i bilden. Du kan alltså inte kräva!

Gästen bör därför fråga på förhand om vad som förväntas av honom och hur han ska handla i vissa situationer. Ibland uppskattar jaktvärden att gästen tar initiativ och ibland önskar jaktvärden att gästen ska hålla sig strikt till rollen som gäst. En god gäst lyssnar uppmärksamt på värden och förstår att uppskatta jobbet som värdföreningen gör för honom.

Det är en konst att vara en god gäst:

  • Arrangemangen kring en gästjakt kräver mycket arbete; kom ihåg att tacka och tänka på värden
  • Hjälp till där det behövs hjälp
  • Eget initiativ är sällan fel, men överdriv inte och kolla först med värden
  • Ta inte risker som du skulle låta bli i dina egna marker.
  • Det är mer än befogat att be om en precisering om det är någonting som blev oklart vid genomgången.