Från massutfodring till lockmatning

Under den stundande hjortsäsongen kommer den målsatta avskjutningen att ligga på rekordnivå. Även för rådjuren går det brant uppför. Det krävs effektiv lockmatning för att nå en stor avskjutning, men i området med tät stam bör vi avstå från omfattande stödutfodring.

Text Pirkka Peltonen

Publicerad8.9.2021

Med lockmatning menar vi sådan utfodring som syftar till att locka ett visst vilt och göra jakten lättare. Dessutom ska lockmatningen locka bort djuren från ställen där de orsakar skador. Lockmatningen kännetecknas av att födan som erbjuds djuren är ransonerad.

Stöd- och massutfodringen skiljer sig från lockmatningen på det viset att syftet är att göra livet lättare för djuren i trakten. I området med tät stam i sydväst bör vi dock avstå från stödutfodring av rådjur och hjort eftersom vi försöker minska på stam.

Utfodringen ska stå i proportion till stammens storlek och snödjupet

I landets södra delar klarar hjorten och rådjuret vintern utan särskild utfodring. Generösa fodermängder ökar produktionen av kalvar och kid, vilket inte är önskvärt i området med tät stammar.

Hittills har det inte fästs tillräckligt med uppmärksamhet vid kvaliteten på fodret som ges åt de små hjortdjuren. Ett överflöd av foder som far illa gynnar inte någon, inte heller jakten. Gammal praxis där kubikvis med havre och morötter körs med släpvagn ut i skogen hör hemma i det förflutna. Nuförtiden finns det foderautomater som bara serverar en viss mängd foder per gång. Fodret som vi ger djuren ska vara allsidigt och i lagom mängder.

Placera rätt

Du bör också fästa uppmärksamhet vid att utfodringen placeras förnuftigt. Det vill säga långt borta från känsliga platser i jordbruket. Inte heller får placeringen medföra att fler hjortar och rådjur korsar vägar.

Du kommer väl ihåg att du alltid behöver tillstånd av markägaren för utfodring av viltet!

Drygt 80 procent av de fällda hjortarna skjuts på vaktjakt nära en utfodring. En fungerande utfodring är nödvändigt för regleringen av hjortstammen. Dessutom är det enklare att jaga selektivt på vaktjakt än på drevjakt.

Se Jägaren 5/2020; där finner du ritningarna till en doserande foderautomat:

https://metsastajalehti.fi/sv/jakt/locka-hjortdjuren-med-delikatesser/