Massaruokinnasta houkutteluruokintaan

Tulevalla metsästyskaudella valkohäntäpeuran saalistavoitteet ovat ennätykselliset ja myös metsäkauriskanta on ollut kovassa kasvussa. Tehokas houkutteluruokinta on runsaan saaliin edellytys, mutta suurista tukiruokinnoista tulee tiheän kannan alueella luopua.

Teksti Pirkka Peltonen

Julkaistu8.9.2021

Houkutteluruokinta tarkoittaa ruokintaa, jonka tarkoitus on houkutella kohde-eläimet helpommin metsästettäviksi ja pois vahinkokohteiden lähistöltä. Houkutteluruokinnalle on ominaista eläimille tarjottavan ravinnon säännöstely.

Tuki- tai massaruokinta eroaa houkutteluruokinnasta siten, että tarkoituksena on eläinten menestymisen parantaminen alueella. Pienten hirvieläinten tukiruokintaa ei tule harjoittaa tiheän kannan alueella lounaisessa Suomessa, koska tavoitteena on kannan pienentäminen.

Ruokinta on suhteutettava kannan kokoon ja talven lumisuuteen

Eteläisessä Suomessa valkohäntäpeura ja metsäkauris selviävät talvesta hyvin ilman ylimääräisen rehun tarjoamista. Yltäkylläinen ravinnon määrä kasvattaa kannan vasatuottoa, mikä ei ole tiheän kannan alueella toivottavaa.

Tähän mennessä pienten hirvieläinten ruokintojen laatuun ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Ylimääräinen pilaantuva rehu, joka ei palvele jahdin onnistumista, ei ole kenenkään etu. Vanha käytäntö, jossa kauraa ja porkkanaa on kuljetettu peräkärrykaupalla metsään, on syytä jättää menneeseen. Nykypäivää ovat esimerkiksi annostelevat ruokinta-automaatit, jotka tarjoavat vain tietyn määrän rehua kerralla. Eläimille tarjottavan ravinnon tulee olla monipuolista ja määrän kohtuullinen.

Sijoita oikein

Ruokinnan järkevään sijoittamiseen on myös syytä kiinnittää huomiota. Ruokinnat tulee sijoittaa mahdollisimman kauas maatalouden vahinkoriskikohteista, eikä niiden sijoittelu saa lisätä tiestön yli liikkuvien peurojen määrää.

Ruokinnan perustamiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa, mikä on hyvä muistaa.

Peurasaaliista yli 80 % ammutaan kyttäämällä ruokintojen lähistöltä. Onnistunut ruokinta on peurakannan säätelyn elinehto. Saaliin valikointi on myös helpompaa vahtimalla kuin ajojahdissa.

Katso METSÄSTÄJÄ 5/2020, jossa on valmiit piirustukset annostelevaan ruokinta-automaattiin:

https://metsastajalehti.fi/metsastys/houkutusherkut-hirvielaimille/