Orimattila bjöd på en lysande inramning för lerduveskyttet.
Ungdomsredaktionen

En utbildning för säkerheten på jakt
ABC för jaktskytte

Sommaren närmar sig och det blir åter igen dags för aktiv skytteträning på bana. Men hur kommer jag i gång? Sommaren är kursernas tid och en av dem är Finlands Jägarförbunds ABC för jaktskytte.

Text Hanna Metsälä  Bilder Hanna Metsälä och Teija Metsälä

Publicerad2.5.2022

ABC för jaktskytte är en utbildning särskilt avsedd för nya jägare, där man går igenom jaktskyttets grunder och grundligt behandlar de olika delområdena. Kursdagen är sex timmar lång och indelad i en hageldel och en studsardel.

I augusti i fjol deltog jag i en ABC-kurs i Orimattila och lyckades locka med mig min mamma som är nybakt jägare. För mig var kursdagen en lysande repetition av sådant som jag kunde från förut. ABC-utbildningarna ordnas runt om i landet och kursen kostar inte mer än en femtilapp.

Vapensäker på banan och på jakt

Före den praktiska skytteträningen lär sig deltagarna förstå säker vapenhantering; hur ett gevär fungerar, hur man hanterar det, hur man bär det på skjutbanan och hur man tar hänsyn till de övriga på skjutbanan. Vapensäkerheten kan aldrig betonas för mycket. Men när man väl lärt sig det rätta sättet så sitter det i ryggmärgen. Var och en ansvarar för att hen hanterar sitt vapen korrekt och säkert, utan fara för andra eller sig själv. En ansvarsfull jägare vet hur man ska hantera sitt vapen!

Vi övade inskjutning av gevär på en fågeltavla. Det blev en lekfull tävling om vem som skjuter den tätaste klungan.
Med miniatyrgevär övade vi på både stående och löpande älgtavla. Miniatyrgevär är utmärkta att öva med eftersom rekylen inte är nånting att vara rädd för och geväret ger klara besked om skytten gör fel. Miniatyrgeväret förlåter ingenting så skytten måste lära sig att krama av skottet.

Med god gruppanda

Deltagarna delades in i små grupper som cirkulerade runt de olika stationerna. Dagen var indelad i tre stationer. På den första testade vi träffbilder med hagelgeväret med olika choker, studerade patronerna och provade hur geväret och skytten passade ihop. Vi gick också igenom den rätta skjutställningen. Det är viktigt att den blir rätt från början eftersom det är svårare att rätta till en felaktig ställning.

Studsarskyttet gjorde vi med miniatyrgevär mot älgtavla, både stående och löpande. Ett miniatyrgevär är utmärkt för att nöta in skyttets grunder eftersom rekylen inte är nånting att fundera på. Följande etapp handlade om att skjuta in geväret; där sköt vi in oss på en fågeltavla. Dagens emotsedda höjdpunkt var lerduveskyttet där vi sköt trap, det vill säga en gren där duvan alltid flyger ifrån en.

Arbetet i små grupper fungerade väldigt bra, tyckte jag, eftersom det hjälpte inlärningen och skapade en känsla av trygghet. Samtliga i gruppen står på samma startlinje och lär sig nya saker, så man behöver inte spänna sig. I en liten grupp finns det tid för var och en, och gruppandan växer. Särskilt fint var att alla stödde varandra ända från början! Även om vi började som främlingar för varandra så blev vi fort bekanta eftersom vi delade samma intresse och värderingar.

För fortsatt vapensäker jakt

ABC-utbildningen ger en bra och säker grund för korrekt vapenhantering, som man sedan får vidareutveckla på egen hand. Utbildningen är lämplig också för vana skyttar eftersom det aldrig skadar med repetition. Som intyg på genomgången utbildning får deltagarna ett jaktskyttekort och värdefulla kunskaper för fortsatt vapensäker jakt.

Geväret träffade mitt i prick!