Den sakligaste vinner
– när det handlar om jakt på nätet

Samtalsklimatet i de sociala medierna har fått många jägare att låta bli att delta i diskussionerna. Men om jägarna uteblir från diskussionerna så är det jaktmotståndarna som får tolkningsföreträdet. Det har jägarna inte råd med.

Text och bilder Aleksi Lumme

Publicerad7.3.2023

Till de tråkigaste iakttagelserna som jag har gjort om jaktens image i offentligheten är att en betydande del av problemen beror på jägarna själva. Men den goda nyheten är att det är mycket lättare att påverka sitt eget beteende än andras. Nyckeln till en förbättring ligger således i jägarnas egna händer.

Två samtalar medan tusen tittar på

Beträffande samtalen i de sociala medierna glömmer vi ofta att när två personer diskuterar så finns det hundratals eller tusentals ögonpar som tittar på. Alltså bör vi tänka på att göra samtalet intressant för den här tysta åskådarmassan. Vilket lyckas bäst genom att vara saklig. Och ”extra bäst” om motparten beter sig osakligt.

Här berättar skribenten Aleksi Lumme om varför han vill berätta om jakten också för andra än jägare (på finska):

Skällsord är däremot en inbjudan till gyttjebrottning som det är skäl att avstå ifrån. Det är förnuftigare och effektivare att stanna utanför gyttjepölen och låta den osakliga motparten kleta ner sig själv i gyttjan. För åskådarna råder det då ingen tvekan om vilkendera som är den förnuftiga.

Det är förstås svårt att lämna glåpord obesvarade. Verbala angrepp rent av kräver att man ger igen med samma mått. Det kräver självbehärskning att inte slå tillbaka, men det är alltid den bästa strategin. Det allra brutalaste försvaret är att låtsas om ingenting och fortsätta lugnt och sakligt.

Fråga lika ofta som du svarar

Den överlägset viktigaste frasen i diskussionerna på nätet är ”Kan du precisera vad du menar?”. Beklagligtvis kommer en del av frasens värde från att den används så sällan. På nätet är det alldeles för lätt att göra felaktiga tolkningar av vad motparten menar, eller varför hen skriver som hen gör. Bakom nästan samtliga problem på nätet står en missuppfattning. Ett missförstånd och så spårar samtalet ur.

Hur fint skulle det inte kännas att hitta en person som har beredskap att precisera sin uppfattning om jakten? För dem som inte jagar känns det lika fint att hitta en jägare som är beredd att lyssna på vad motparten faktiskt menar. Därför är det så viktigt att fråga. Det skapar förtroende.

Lumme berättar om hur det gick till när han preciserade sina egna uppfattningar om jakten efter samtal med personer som inte jagar:

Faktum är att större delen av både jaktens och samhällets problem beror på att folk slår ifrån sig. Folk har ofta välgrundade negativa intryck av jakten. På motsvarande sätt uppstår välgrundade negativa uppfattningar om energipolitiken eller immigrationen. Eller någonting annat. Men den som slår ifrån sig har problem att vänta. En klokare strategi i de sociala medierna är därför att försöka nå en balans mellan frågor och påståenden.

Det är alltid förnuftigt att skriva så, att den tysta majoriteten på nätet vill veta vad vi har att säga. Bästa sättet att lyckas är att skriva sakligt.

Berätta grundläggande saker om jakten

95 procent av finländarna jagar inte och för dem är nästan allt jaktrelaterat någonting nytt. Om den jaktrelaterade informationen upplevs som nyttig så sprids den vidare. Därför har kontot för jägarfrågor (Kysy metsästäjältä) som drivs av Jägarsyndikatet nått hög synlighet på Twitter. Där handlar det om basfakta om jakten; hur man vässer en kniv, hanterar en fälld älg och vad storviltsassistansen är för nånting.

Det avgörande är att formulera den första meningen så, att den fångar läsaren. Det är ingen lätt konst att lära sig. Men det blir enklare när man förklarar vilka delar av jakten som har anknytning till livet som andra lever. Blommorna som hjortarna äter upp, viltolyckorna, matlagningen eller någon annan infallsvinkel som berör dem som står utanför jägarnas krets. Det är lämpliga utgångspunkter. Berätta någonting som faktiskt är värt att veta! Berätta om någonting som är viktigt för just dig. Punktera en allmän fördom. Var mänsklig och ödmjuk, inte nedlåtande.

Går det ens att vinna en diskussion?

Att vinna en diskussion är inte det samma som att bevisa att motparten har fel eller att förödmjuka honom eller henne. Att vinna innebär att man öppnar nya perspektiv och kopplingar i samtalet, och diskuterar sakligt. Ibland kan det till och med räknas som en seger att avstå från att lägga sig i ett pågående samtal. Det riktiga livet finns ju inte ute på nätet!

Skaffa en stödgrupp av likasinnade

Det bästa botemedlet mot skräck för de sociala medierna är en stödgrupp av likasinnade. Inte vilka personer som helst utan sådana med en positiv attityd till jakten och naturen, och positiva samtal kring dem. Bilda en stödgrupp av likasinnade som kan fungera som din övertrycksventil på WhatsApp. Om du skriver det du tänker lägga ut på nätet två gånger, först för stödgruppen och sedan, efter moget övervägande ”på riktigt”, så blir resultatet så mycket bättre.

Om du vill gå med i en sådan grupp kan du mejla mig; på instagram @thepleksi eller metsastakirja@gmail.com.