Ungdomsredaktionen

Använd Oma riista på ditt eget sätt

Ursprungligen började jag använda Oma riista för att kunna ha jaktkortet och skjutprovet i elektronisk form.
Nu använder jag tjänsten aktivt året om.

text och bild Karlo Ruotsalainen

Publicerad16.7.2020

Jag har för vana att anteckna varje fällt vilt i viltloggen, för då kan jag senare gå tillbaka och kolla detaljer. När jag planerar en ny jakt så kan jag se efter vad jag har fällt tidigare. Det är ju omöjligt att flera år senare minnas varje fällning, så jag antecknar genast detaljer om djuret.

Naturresursinstitutet använder jägarnas anteckningar om fällningar och observationer vid uppskattningarna av viltstammarna. Den som aktivt skriver noteringar skapar alltså värdefulla viltdata! Den som systematiskt antecknar samtliga fällda vilt i Oma riista slipper dessutom hålla reda på vilka arter som det ska göras fällningsanmälan för. Den här egenskapen är nyttig, i synnerhet efter den första augusti då gruppen arter som kräver anmälan blir större.

Nättjänsten har egenskaper som appen saknar

Oma riista finns både som nättjänst och som mobilapp. Mitt eget användande handlar främst om appen som jag använder som karta i terrängen, i stället för licenser på papper och som anteckningsmaterial för bytet. Dessutom gillar jag appens genvägar, som till jakttiderna. Många har säkert börjat använda tjänsten för att det blir så enkelt att ha licenserna med sig, i synnerhet som den numera också fungerar för Forststyrelsens tillstånd. 

Jag brukar använda Oma riistas nättjänst när jag behöver studera kartan närmare på en stor skärm eller kolla någonting om jaktföreningen. Nättjänstens viktigaste egenskaper är möjligheten att ansöka om jaktlicens, sköta föreningsärenden och skicka meddelanden. En annan nyttig egenskap är möjligheten att kolla föreningens områden eftersom det är svårt att minnas gränser utantill, i synnerhet om området är splittrat.

Enkel och okomplicerad att använda

Tjänsten Oma riista kostar ingenting. För att börja använda den behöver du en fungerande epostadress och för identifieringen nätbankskoder eller mobilcertifiering. Om detta ändå inte lyckas så hittar du anvisningar på Viltinfo och riista.fi. Att komma igång går fort, men för min egen del blev det en fördröjning för att jag saknade nätbankskoder.