Vingars sus på SOTKA-våtmarkerna

Projektet SOTKA har kommit igång med fart. Inom projektet har man restaurerat och planerat en omfattande mängd våtmarker till livsmiljöer för sjöfåglarnas kullar.

textMikko AlhainenBild Jari Peltomäki
Publicerad27.9.2021

Under SOTKA-projektets första ett och ett halvt år har 170 hektar lämplig livsmiljö för sjöfåglarnas kullar restaurerats. Arbetet har genomförts i samarbete med markägare och lokala föreningar.

Målet är att under hösten och vintern sätta igång arbetet på ytterligare minst 100 hektar. I vår hörs fågelungarnas tjatter på minst 200 hektar, medan en del av de objekt som genomförs under vintern kommer att färdigställas sommaren 2022.

Terrängbesök har gjorts på ungefär hundra objekt, och av dem har 68 valts ut för planering. Totalt kom det in 200 fina förslag på våtmarksobjekt, med en sammanlagd areal på över 2 500 hektar. Förutom de objekt som restaureras görs ett stort antal våtmarksplaner, som får vänta på nya projekt och finansieringskanaler.

Det ser ut som att projektets mål, som är över 400 hektar lämplig livsmiljö för andungar, kommer att uppnås. Tack till alla som har gjort objektförslag.

 

Jägarna arbetar för biodiversitet

Det går dåligt för de europeiska sjöfågelstammarna, och våtmarksnaturen är en av de mest hotade livsmiljöerna. De vanliga och rikligt förekommande sjöfåglarna är en central del av naturens biologiska mångfald och näringsväv. Det räcker inte att enbart inrätta skyddsområden. Till exempel bläsandens, krickans och viggens livskraft räddas med hjälp av välmående våtmarker i vardagsnaturen, där fåglarna huvudsakligen häckar.

Restaurering, anläggning och skötsel av våtmarker på jord- och skogsbruksområden är naturvårdsarbete i stor skala, som även stödjer skyddsområdenas funktion och upprätthåller biodiversiteten.

Målet är att bromsa upp naturbortfallet och säkra sjöfågelstammarnas framtid. Arbetets hörnstenar är intresset bland markägare, kostnadseffektiv restaurering och skötsel av våtmarkerna samt hållbar jakt, påminner vilthushållningschef Jarkko Nurmi vid Finlands viltcentral.

Viltförvaltningens livsmiljöprojekt har en central roll för säkerställandet av den biologiska mångfalden i Finland.