Siipien suhinaa SOTKA-kosteikoilla

SOTKA-hanke on lähtenyt vauhdilla käyntiin. Hankkeen turvin on kunnostettu ja suunniteltu mittava määrä kosteikkoja vesilintujen poikue-elinympäristöiksi.

TekstiMikko AlhainenKuva Jari Peltomäki
Julkaistu27.9.2021

Ensimmäisen puolentoista vuoden aikana SOTKA-hankkeessa on kunnostettu 170 hehtaaria vesilinnuille sopivaa poikue-elinympäristöä. Työ on tehty yhteistyössä maanomistajien ja paikallisten yhdistysten kanssa.

Syksyn ja talven aikana tavoitteena on käynnistää ainakin 100 hehtaaria lisää työmaita. Ensi keväänä poikueiden pulinaa on ainakin 200 hehtaarilla, kun osaa talven aikana toteutettavista kohteista vielä viimeistellään kesällä 2022.

Maastokäynti on tehty noin sadalle kohteelle ja niistä 68 on valittu suunnitteluun. Hienoja kosteikkokohteita esitettiin 200 kappaletta, yhteispinta-alaltaan yli 2 500 hehtaaria. Kunnostettavien kohteiden lisäksi toteutetaan iso nippu kosteikkosuunnitelmia odottamaan uusia hankkeita ja rahoituskanavia.

Näyttää siltä, että hankkeen tavoitteena oleva yli 400 hehtaaria sorsanpoikasille sopivaa elinympäristöä saadaan toteutettua. Kiitos kaikille kohde-esitysten tekijöille.

 

Metsästäjät monimuotoisuuden asialla

Euroopan vesilintukannoilla menee huonosti, ja kosteikkoluonto on yksi uhanalaisimmista elinympäristöistä. Yleiset ja runsaslukuiset vesilinnut ovat keskeinen osa luonnon monimuotoisuutta ja ravintoverkkoa. Suojelualueiden perustaminen ei yksin riitä. Esimerkiksi haapanan, tavin ja tukkasotkan elinvoimaisuus ratkaistaan arkiluonnon kosteikkojen hyvinvoinnilla, missä linnut pääosin pesivät.

Maa- ja metsätalousalueiden kosteikkojen kunnostaminen, perustaminen ja hoito on laajamittaista luonnonhoitotyötä, joka tukee myös suojelualueverkoston toimintaa ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta.

– Tavoitteena on hidastaa luontokatoa ja turvata vesilintukantojen tulevaisuutta. Työn kulmakiviä ovat maanomistajien kiinnostus, kosteikoiden kustannustehokas kunnostus ja hoito sekä kestävä metsästys, muistuttaa riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi Suomen riistakeskuksesta.

Riistahallinnon elinympäristöhankkeet ovat keskeisessä roolissa, kun turvataan Suomen luonnon monimuotoisuutta.