Storviltassistansen under 2018

Storviltsassistansen sköts av jaktvårdsföreningarna och utförde under fjolåret nästan 14 000 uppdrag. Svarstiden för larmtelefonen låg i genomsnitt på drygt 30 sekunder.

textReima LaajaBild Reima Laaja
Publicerad2.4.2019

Storviltsassistansen SRVA är en organisation som sköts av jaktvårdsföreningarna och förmedlar jägare som hjälper polisen vid konflikter med storvilt. Till de vanligaste typerna av SRVA-uppdrag hör eftersök på hjortdjur, stora rovdjur och vildsvin efter en viltolycka, och avskräckning av stora rovdjur i tätt bebodda områden.

Verksamheten bygger på avtal mellan polisen och jaktvårdsföreningarna, och på viltförvaltningslagen. Ett uppdrag börjar med att polisen ber om tjänstehjälp. De medverkande jägarna, hundförarna och jaktföreningarna ställer upp frivilligt.

 

Preciserad statistik

SRVA-personalen bokför uppdragen som de har fått av polisen i Oma riista. Under fjolåret bokfördes 13 895 SRVA-uppdrag i tjänsten. 90 procent av uppdragen handlade om viltolyckor i trafiken.

Sammanlagt bokförde SRVA-personalen drygt 12 500 viltolyckor. Oftast handlade det om vitsvanshjortar, sammanlagt 6 251 olyckor. På andra plats i bokföringen kom rådjuret (4 166 olyckor) och på tredje plats älgen (1 961 olyckor).

Tio procent av SRVA-uppdragen handlade om andra typer av olyckor, om sjuka eller skadade djur, och om avskräckning av djur.

De SRVA-bokförda viltolyckorna artvis

SRVA-uppdragen inverkar på statsbidraget

Till beräkningsgrunderna för statsbidraget till jaktvårdsföreningarna under innevarande år hör antalet SRVA-uppdrag som handlar om hjortdjur inom föreningens område.

För vildsvins- och rovdjursuppdragen betalar polisen jv-föreningarna en ersättning för varje enskilt fall.

Snabba svar i larmtelefonen

I regel initierar polisen uppdragen genom det landsomfattande systemet med larmtelefon. Polisen ringer det nationella larmnumret och väljer därefter numret till den jv-förening som uppdraget gäller. Samtalet går till SRVA-kontaktpersonens telefon och fortsätter längs telefonkedjan tills någon svarar eller polisen bryter samtalet.

Under fjolåret ringdes 12 738 samtal i larmtelefonsystemet och svarstiden låg i genomsnitt på drygt en halv minut.

 

Viltolyckorna i Sverige och Tyskland

Hur ser det då ut om vi ställer antalet SRVA-uppdrag i relation till läget i andra länder?

Under fjolåret inträffade 63 750 viltolyckor i trafiken i Sverige. Oftast handlade det om rådjur; 46 985 olyckor. På andra plats kom vildsvinet med 6 938 olyckor och på tredje plats älgen med 5 951 olyckor. Enligt den svenska statistiken för viltolyckor pekar utvecklingen uppåt. År 2014 inträffade 47 167 viltolyckor.

I Tyskland inträffade under jaktåret 2016-2017 sammanlagt 228 490 viltolyckor. Av dessa var 195 400 rådjursolyckor och 26 170 vildsvinsolyckor. Ökningen från föregående jämförelseperiod uppgick till fem procent.

Ytterligare information om viltolyckorna i Sverige

Ytterligare information om viltolyckorna i Tyskland

Reima Laaja, viltplanerare, Finlands viltcentral