Märket för viltolycka har förnyats

Publicerad9.11.2023

Viltolyckor med hjortdjur ska anmälas till nödnumret 112. Märk olycksplatsen med märket för viltolycka eller någonting annat som du råkar ha i bilen så att storviltsassistansen SRVA hittar olycksplatsen.

Märket för viltolycka har förnyats. Du kan skriva ut det nya märket i storleken A4 på webbplatsen srva.fi. 

Verksamhetsledaren på jaktvårdsföreningarna kan mot postkostnaden beställa viltolycksmärken för utdelning i jaktvårdsföreningarnas interna nätbutik.