Suurriistavirka-apu vuonna 2018

Riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä suurriistavirka-apu hoiti vuonna 2018 lähes 14 000 tehtävää. Hälytyspuheluiden vastausaika oli keskimäärin hieman yli 30 sekuntia.

TekstiReima LaajaKuva Reima Laaja
Julkaistu2.4.2019

Suurriistavirka-apu (SRVA) on riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä organisaatio, joka välittää poliisille metsästäjien virka-apua suurriistakonflikteissa. Tavallisimpia SRVA-tehtäviä ovat kolareissa loukkaantuneiden hirvieläinten, suurpetojen ja villisikojen jäljestäminen sekä suurpetojen karkotukset taajaan asutulta alueelta.

Toiminta perustuu poliisin ja riistanhoitoyhdistysten välisiin sopimuksiin sekä riistahallintolakiin. Hälytysjärjestelmä käynnistyy poliisin antamalla virka-apupyynnöllä. Mukana olevat metsästäjät, koiranohjaajat ja metsästysseurat toimivat vapaaehtoispohjalta.

 

Tilastointi tarkentunut

SRVA-toimijat kirjaavat poliisilta saamansa tehtävämääräykset Oma riista -järjestelmään. Vuonna 2018 Oma riistaan tehtiin 13 895 SRVA-kirjausta. Tehtävistä 90 prosenttia liittyi tieliikenneonnettomuuksiin.

Yhteensä tieliikenneonnettomuuksista tehtiin reilut 12 500 SRVA-kirjausta. Eniten kirjauksia tieliikenneonnettomuuksista tehtiin valkohäntäpeurasta, yhteensä 6 251 kappaletta. Seuraavaksi eniten kirjauksia kertyi metsäkauriista (4 166 kpl) ja hirvestä (1 961 kpl).

SRVA-tehtävistä 10 prosenttia liittyy muihin onnettomuuksiin, sairaisiin tai loukkaantuneisiin eläimiin tai eläinten karkotuksiin.

Tieliikenneonnettomuus SRVA-kirjaukset lajeittain

 

SRVA-tehtävät vaikuttavat valtionapuun

Riistanhoitoyhdistysten vuoden 2019 valtionavun yksi määräytymisperuste on riistanhoitoyhdistyksen alueella tapahtuneiden hirvieläin SRVA-tehtävien määrä.

Villisika- ja suurpetotehtävien osalta poliisi maksaa riistanhoitoyhdistykselle tapahtumakohtaisen korvauksen.

 

Hälytyspuhelimeen vastataan nopeasti

Poliisi antaa SRVA-tehtävämääräykset pääsääntöisesti valtakunnallisen hälytyspuhelinjärjestelmän kautta. Poliisi soittaa valtakunnalliseen hälytysnumeroon ja valitsee alanumeroksi sen riistanhoitoyhdistyksen numeron, jonka alueelle tehtävämääräys annetaan. Puhelu hälyttää SRVA-yhteyshenkilön puhelimessa ja siirtyy eteenpäin hälytysjärjestelmän mukaisesti, jollei puheluun vastata, tai jos poliisi ei katkaise puhelua.

Vuonna 2018 hälytyspuhelinjärjestelmän kautta soitettiin 12 738 puhelua. Vastausaika oli keskimäärin hieman yli puoli minuuttia.

 

Riistaonnettomuudet Ruotsissa ja Saksassa

Suomen SRVA-tehtävien määrää on hyvä suhteuttaa muiden maiden tilanteeseen.

Vuonna 2018 Ruotsin tieliikenteessä tapahtui 63 750 riistaeläinonnettomuutta.  Eniten kolareita eli 46 985 kappaletta tapahtui metsäkauriin kanssa. Villisikakolareita oli 6 938 ja hirvionnettomuuksia 5 951. Ruotsissa riistaonnettomuuksien kehityssuunta on kasvava. Vuonna 2014 tapahtumia oli 47 167 kappaletta.

Saksassa tapahtui metsästysvuonna 2016 – 2017 yhteensä 228 490 riistaonnettomuutta. Metsäkauriskolareiden osuus kokonaismäärästä oli 195 400 kappaletta ja villisian 26 170 kappaletta. Lisäystä edelliseen vertailukauteen on viisi prosenttia.

Lisää tietoa Ruotsin riistaonnettomuuksista

Lisää tieto Saksan riistaonnettomuuksista

Reima Laaja, riistasuunnittelija, Suomen riistakeskus