SRVA verkar i uppgifter gällande stora rovdjur

Storviltsassistansens som organiseras av jaktvårdsföreningarna hjälper vid kollisioner med och fördrivning av stora rovdjur.

textReima Laaja
Publicerad7.12.2021

Majoriteten av storviltsassistansens (SRVA) uppgifter handlar om att reda upp efter hjortdjursolyckor i trafiken. I SRVA-uppgifterna gällande stora rovdjur ingår förutom trafikolyckor även fördrivning av stora rovdjur från bebyggelse eller födoobjekt.

SRVA:s verksamhet grundar sig på viltförvaltningslagen samt på avtal mellan jaktvårdsföreningarna och polisen. Ett uppdrag startar alltid med en order från polisen.

SRVA-aktörerna för in uppgifterna om utförda uppdrag i tjänsten Oma riista. I januari-november 2021 infördes i Oma riista uppgifter om 47 trafikolyckor i vilka ett stort rovdjur var inblandat.

Av de stora rovdjuren är det oftast ett lodjur som är inblandat i en trafikolycka. Under innevarande år har det dokumenterats 30 SRVA-händelser gällande lodjur. Det har också inträffat tio vargkrockar, fyra järvkrockar och tre björnkrockar. Dessutom inträffade två tågkrockar med björn och en med varg.

Fördrivningar gäller i allmänhet varg eller björn. För båda arterna är antalet fördrivningar år 2021 cirka 30 stycken.

Ett skadat, stort rovdjur hamnar i rubrikerna

Mest publicitet har händelser i anknytning till skadade, stora rovdjur fått. Björnar som fastnat med tassen i slagfällor sysselsatte myndigheter och SRVA-aktörer sommaren 2021.

SRVA-aktörer har inte tillstånd, redskap eller på annat sätt möjlighet att söva ner djur. Polisen gör en helhetsbedömning av händelserna och fastställer målen för SRVA-verksamheten. Av djurskyddsmässiga skäl strävar man i allmänhet efter att avliva ett skadat djur.

Verksamhet vid viltolyckor

Bilförarnas agerande efter en viltolycka har inte alltid varit som man kunde önska. För att förbättra saken publicerade Finlands viltcentral en video med anvisningar för agerande vid viltolyckor. En kort version av videon visades som Yles informationsinslag vecka 45.

Hela videon kan man se på Viltinfo.