Slagfälla som dödar omedelbart – ofarligare än det låter?

Slagfällor som dödar omedelbart har fått många rubriker på sista tiden. Vad är de, och varför spelar de en viktig roll i fångsten av små rovdjur?

textKari KarhulaBild Jari Niskanen/Vastavalo
Publicerad27.9.2021

Fångsten av pälsdjur har lika lång historia i Finland som den mänskliga bosättningen. Före pälsfarmningens tid skaffade man skinnen genom jakt, och pälsen garanterade värme när vädret var kallt. Den som var slarvig kunde aldrig bli professionell inom pälsfångst, eftersom små rovdjur är utmanande att fånga, och endast en kunnig fångstman eller fångstkvinna kunde tjäna sitt levebröd på pälsar.

Professionell pälsfångst börjar vara historia, men metoderna för fångst av små rovdjur har bevarats i det närmaste oförändrade. Gångna tiders pälsfångst och dagens avlägsnande av främmande rovdjur förenas av behovet av kostnadseffektivitet. Det är här slagfällor som dödar omedelbart kommer in i bilden.

 

Slagfälla som dödar omedelbart

Slagfällor som dödar omedelbart är mekaniska anordningar, vilka som namnet antyder används för att snabbt och smärtfritt avliva bytet. Funktionen baserar sig på starka fjädrar, vilkas slagkraft hålls tillbaka av en känslig utlösningsmekanism. När bytesdjuret rör mekanismen frigörs fjädrarnas låsning, varpå slagplattan smäller igen och med sitt kraftiga nedslag gör att djuret dör omedelbart.

Fällor som fångar bytet levande måste kontrolleras minst en gång per dygn. Tack vare sin funktion kan slagfällorna vittjas mera sällan, och de är också förmånliga till priset. Detta möjliggör en kostnadseffektiv fångst, eftersom en jägare kan ha flera slagfällor gillrade samtidigt. Slagfällor är förmånliga, funktionssäkra och behändiga.

 

Korrekt användning viktig

Slagfällan ska placeras i en skyddande låda, försedd med en ingångsöppning i bytets storlek. Den skyddande lådan gör att större djur, t.ex. utter, inte kan komma in i fällan. Slagplattan har en ytterst känslig utlösningsmekanism. Om exempelvis en björn försöker söndra fällan, utlöses slagmekanismen innan björnen kommer åt den. När fällan inte är gillrad är den helt ofarlig.

En slagfälla som dödar omedelbart är i princip ett arbetsredskap, liksom en yxa eller kniv, som kan vara farlig om den används fel. Var och en som använder slagfällor bär ansvar för att de används korrekt.

 

Möjliggör minkfångst

Slagfällorna har en viktig roll för fångsten av små rovdjur, vilket särskilt betonas vid fångst av den invasiva främmande arten mink. På karga havsöar kan mink i viss mån fångas med hjälp av hundar, men i lummiga miljöer på fastlandet är slagfällan det enda redskapet för effektiv fångst i naturvårdsmässigt hänseende.

Nyckeln till en säker funktion är korrekt användning. Den ansvarsfulla fångstmannen eller fångstkvinnan får enbart det avsedda bytet i sin slagfälla.

En svensk Ihjäl-fälla, gillrad på minkens färdstråk. Bild: Jussi Ruskeala.