Hetitappava rauta – nimeään vaarattomampi?

Hetitappavat raudat ovat olleet viime aikoina paljon otsikoissa. Mitä ne ovat ja, miksi niillä on tärkeä rooli pienpetopyynnissä?

TekstiKari KarhulaKuva Jari Niskanen/Vastavalo
Julkaistu27.9.2021

Turkiseläinten pyynnillä on Suomen historiassa yhtä pitkät juuret kuin ihmisasutuksella. Aikana ennen turkistarhoja nahat on hankittu metsästämällä ja turkis on taannut lämmön kylmillä keleillä. Hutiloivasta pyytäjästä ei koskaan tullut ammattimaista turkisnahkojen pyytäjää, sillä pienpedot ovat haastavia metsästää, ja vain osaava pyytäjä on voinut ansaita elantonsa turkiksilla.

Ammattimainen turkispyynti alkaa olla taaksejäänyttä elämää, mutta pienpetopyynnin menetelmät ovat säilyneet lähes muuttumattomina. Vanhanajan turkisriistan pyytäjää ja nykyaikaista vieraspetojen poistajaa yhdistää tarve kustannustehokkuuteen. Tässä astuu kuvaan hetitappava rauta.

 

Hetitappava rauta

Hetitappava rauta on mekaaninen laite, jonka on tarkoitus nimensä mukaisesti lopettaa raudan laukaiseva kohdelaji nopeasti ja kivuttomasti. Rautojen toiminta perustuu vahvoihin jousiin, joiden voima on valjastettu herkän laukaisulaitteen taakse. Saaliseläimen koskettaessa laukaisulaitetta jousten lukitus vapautuu, rauta räpsähtää kiinni ja aiheuttaa iskullaan kohteen välittömän kuoleman.

Elävänä pyytävät loukut tulee tarkistaa kerran vuorokaudessa. Toimintaperiaatteensa vuoksi raudat voidaan tarkistaa harvemmin, ja ne ovat myös hinnaltaan edullisia. Tämä mahdollistaa kustannustehokkaan pyynnin, sillä yksi metsästäjä pystyy pitämään pyynnissä useita rautoja samanaikaisesti. Raudat ovat edullisia, toimintavarmoja ja vaivattomia.

 

Oikeaoppinen käyttö tärkeää

Raudat tulee sijoittaa suojakoteloon, jonka päässä on kohdesaaliin koon mukainen kulkuaukko. Suojakotelo estää isompien eläinten, kuten saukkojen, päätymisen pyyntirautoihin. Raudat ovat äärimmäisen herkkiä laukeamaan. Jos esimerkiksi karhu yrittää hajottaa rautalaatikkoa, raudat laukeavat ennen kuin se pääsee niihin käsiksi. Virittämättömänä rauta on täysin vaaraton.

Lähtökohtaisesti hetitappavat raudat ovat työväline siinä missä kirves tai puukko, jotka ovat väärinkäytettynä kaikki vaarallisia. Jokaisella rautoja käyttävällä on vastuu huolehtia niiden oikeaoppisesta käytöstä.

 

Minkinpyynnin mahdollistaja

Raudoilla on tärkeä rooli pienpetopyynnissä, mikä korostuu eritysesti haitallisen vieraslajin minkin pyynnissä. Karuilla merensaarilla minkkiä voidaan jossain määrin pyytää koirien avulla, mutta mantereen rehevissä ympäristöissä raudat ovat ainut työkalu luonnonhoidollisesti tehokkaaseen pyyntiin.

Oikeaoppinen käyttö on avain rautojen turvalliseen käyttöön. Vastuullisen pyytäjän rautoihin ei päädy kuin haluttuja saaliita.

Ruotsalainen Ihjäl-rauta viritettynä minkin kulkureitille. Kuva Jussi Ruskeala.