Livligt i Kurjenneva

Jaktföreningen Kurjennevan Eränkävijät i Nurmo satsar på vård av livsmiljöer, ansvarsfull och etisk jakt samt samarbete.

textJarkko NurmiBild Juha Heikkilä
Publicerad29.11.2019

På föreningens område har man restaurerat cirka 20 hektar nya häckningsplatser för sjöfåglar, och det kommer att bli ännu mera, eftersom grävmaskinen är i gång igen. Nu anläggs två nya våtmarker, med en areal på totalt över 30 hektar.

De första våtmarkerna uppfördes som en del av Finlands viltcentrals projekt Hembygdsvåtmark Life+. Gnistan som tändes blev ett brinnande engagemang, och vården av livsmiljöer fortsätter.

Vi har strävat efter att bygga upp en sammansatt, mosaikliknande helhet, som innehåller häckningsområden och våtmarkspartier som främjar trivseln för vuxna fåglar, berättar projektets organisatör, verksamhetsledare Pertti Rinta-Nikkola från Lakeuden riistanhoitoyhdistys.

I Kurjenneva finns flera våtmarker, av vilka den största är över 20 hektar stor. En del av objekten har planerats som stödpunkter för sjöfåglarnas ungar, s.k. ”andfabriker”. En av dessa är ett ungefär två hektar stort område med övervägande videbestånd, där vattnet mellan videdungarna har höjts så att sjöfågelungarna hittar skydd bland grenar och videskott. Vattnet är grunt, vilket gör att det finns gott om insekter på våren och sommaren. Både ovan och under ytan. Området lever.

Vi räknar sjöfåglarna två gånger om året som en del av Lukes punktinventeringar. När man räknar kullar på det här videbevuxna området gäller det att vara noggrann, eftersom växtligheten är så skyddande att man lätt missar en del av ungarna. Man ser bara hur vattnet krusar sig när ungarna kryssar fram genom videsnåren, berättar Rinta-Nikkola.

 

Våtmarkernas gangstrar under kontroll

Förutom genom livsmiljöarbetet vårdar Kurjennevan Eränkävijät området genom att hålla nere stammarna av invasiva främmande rovdjur, d.v.s. mink och mårdhund. Man har gjort upp en plan gällande främmande rovdjur för området och på strategiska platser i terrängen har man placerat ut de effektivaste fångstanordningarna för mink och mårdhund. Det är viktigt att hitta de stråk längs vilka främmande rovdjur kommer in på området.

Även jakt med hund bedrivs. När det kommer en viltkamerabild i e-posten ger sig en patrull med ställande hund iväg. Färska ändringar i lagstiftningen ger möjlighet att använda artificiella ljuskällor vid bekämpning av mårdhund, vilket effektiviserar fångsten avsevärt.

 

Jakt med måtta

Kurjennevaborna vill inte heller själva vara några gangstrar. På området bedrivs jakt endast cirka fem dagar under hösten. Då är medlemmarna i hundföreningen Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry med tillsammans med sina hundar, för att försäkra sig om att varenda sjöfågel som fälls också ska hittas.

Under övriga tider får andfabrikerna vara i fred, eftersom föreningens medlemmar vill bevara området som det är, och säkerställa att verksamheten bidrar till en nettovinst för sjöfåglarnas del. Kurjenneva ligger invid ett viktigt flyttstråk för sjöfåglar, vilket gör att området även fungerar utmärkt som viloplats under flyttperioden.

Jarkko Nurmi, vilthushållningschef, Finlands viltcentral