Jägare och säkerhet

Säkerheten är det viktigaste under jakten, och varje olycka är en olycka för mycket. Finlands viltcentral producerar information om säker och ansvarsfull jakt.

textMarko MikkolaBild Hannu Huttu
Publicerad27.4.2021

Säkerheten hänger till stor del på attityd och förståelse. När man tar frågan på allvar är man på god väg. När man dessutom har tillräckligt mogen attityd och sakligt förhållningssätt, är det sannolikt att man tar till sig fakta i anknytning till säkerhet och kan undvika olycksfall.

 

Grunden läggs tidigt

Idag genomgår personer som avlägger jägarexamen ett utbildningsprogram i ansvarsfullhet. I programmet ingår Handbok för jägare, frivillig förberedande utbildning för jägarexamen och jägarexamen. I samtliga delar av programmet fästs särskild uppmärksamhet vid säkerheten.

Finlands viltcentral samarbetar med Finlands Jägareförbund när det gäller att lyfta fram säkerhetsfrågor. Jägareförbundet har bland annat gjort illustrationer om vapensäkerhet, i vilka farliga situationer åskådliggörs. Med bildernas hjälp visas hur man ska handla i olika situationer. Ett flertal videor i anknytning till skjutträning och vapenhantering har gjorts, med hjälp av vilka nya jägare lär sig de rätta handlingsmodellerna.

 

I jägarexamen betonas säkerheten

Materialet för jägarexamensutbildarna uppdaterades år 2021. I uppdateringen betonas säkerheten. I utbildningen som förbereder för examen behandlas säkerhet och vapenfrågor som separata avsnitt. De vanligaste olyckshändelserna behandlas, för att deltagarna själva ska kunna undvika dem.

Under utbildningen gås också igenom var skjutbanorna i närområdet finns, och deltagarna uppmuntras delta i utbildningen ABC för jaktskytte, som ordnas av Finlands Jägareförbund, samt i andra utbildningar i skytte och vapenhantering.

 

Repetition viktig för alla

Jägare som har avlagt jägarexamen tidigare år är en stor grupp jaktutövare, som har tillägnat sig olika handlingssätt. Vissa jägare arbetar aktivt för att upprätthålla sina färdigheter, medan jakten för andra är en sporadisk hobby.  För varje jaktutövare är det viktigt att repetera och återuppliva sina färdigheter. Handbok för jägare är ett bra verk för ändamålet. I handboken kan man kontrollera olika frågor till exempel innan jaktsäsongen startar. Det viktigaste är rätt attityd och ett allvarligt förhållningssätt till en hobby där man hanterar skjutvapen.

Finlands viltcentral strävar i all informations- och utbildningsverksamhet efter att betona säkerhet och ett etiskt förhållningssätt. Ämnena ingår i all kommunikation och i allt utbildningsmaterial. Ambitionen är att få ut det viktiga budskapet till alla som utövar jakt, oberoende av om de är aktiva deltagare i utbildningar eller inte.

 

Utbildning för jaktledare

Finlands viltcentral och jaktvårdsföreningarna utbildar årligen jaktledare i varje älgförvaltningsområde. Målet med utbildningarna är att jaktledarna ska tillägna sig sin roll och uppgift. Den viktigaste uppgiften är att leda sällskapsjakten på ett säkert och smidigt sätt.

Utbildningsmaterial och läromedel för jaktledare finns på Finlands viltcentrals utbildningssidor Viltinfo. Man kan bekanta sig med materialet här.

Olycksfall i samband med sällskapsjakt inträffar mycket sällan. Jaktolycksfall inträffar i allmänhet under sådan jakt som utövas utan ledning, såsom småviltsjakt.

 

Första hjälpen-utbildning för jägare

Trots att färdigheter i första hjälpen behövs först när en olycka redan har inträffat, är det viktigt att kunna agera korrekt vid behov. För tillfället håller man på att utarbeta material för första hjälpen-utbildning för jägare. Samtidigt produceras material om hur man rör sig i terrängen samt grundläggande vildmarksfärdigheter.

 

Nya och unga jägare råkar ytterst sällan ut för olyckor. De är i allmänhet försiktiga och kommer ihåg vad de har lärt sig. Det är ofta äldre och erfarna jägare som är inblandade i de olyckor som inträffar. Varje jägare bör repetera säkerhetsfrågorna alltid innan jaktsäsongen startar. Den säkerhet som kommer med erfarenheten får inte övergå i nonchalans.

Mera om samma ämne

Säkerheten framför allt

Ett krånglande gevär utgör en säkerhetsrisk

8.3.2024
Säkerheten framför allt

Både se och synas också på vintern

11.1.2024
Säkerheten framför allt

Håll pekfingret rakt!

9.11.2023