Metsästäjät ja turvallisuus

Turvallisuus on metsästyksessä tärkeintä ja jokainen tapahtunut vahinko on liikaa. Suomen riistakeskus tuottaa tietoa turvallisesta ja vastuullisesta metsästyksestä.

TekstiMarko MikkolaKuva Hannu Huttu
Julkaistu27.4.2021

Turvallisuus on pitkälti kiinni asenteista ja ymmärtämisestä. Kun ymmärtää ottaa asian vakavasti, ollaan hyvällä tiellä. Kun lisäksi asenne ja suhtautuminen on tarvittavan kypsää, on todennäköistä, että turvallisuuteen liittyvät asiat omaksutaan ja onnettomuuksilta voidaan välttyä.

 

Perusteet luodaan varhain

Tänä päivänä metsästäjätutkinnon suorittajat käyvät läpi vastuullisuuden koulutusohjelman. Ohjelma sisältää Metsästäjän oppaan, vapaaehtoisen metsästäjätutkintoon valmentavan koulutuksen ja metsästäjätutkinnon. Näissä kaikissa turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Suomen riistakeskus tekee turvallisuusasioiden esiin tuomisessa yhteistyötä Suomen Metsästäjäliiton kanssa. Metsästäjäliitto on tehnyt muun muassa aseturvallisuudesta piirroskuvia, joissa havainnollistetaan vaaratilanteita. Kuvilla näytetään kuhunkin tilanteeseen oikeat toimintatavat. Ampumaharjoitteluun ja aseiden käsittelyyn liittyen on toteutettu lukuisia videoita, joilla ohjataan aloittavaa metsästäjää oikeisiin toimintamalleihin.

 

Metsästäjätutkinto korostaa turvallisuutta

Metsästäjätutkinnon kouluttajien materiaalit päivitettiin vuonna 2021. Päivityksessä korostettiin turvallisuutta. Tutkintoon valmentavassa koulutuksessa turvallisuus ja aseasiat käsitellään omina osioinaan. Tyypillisimpiä onnettomuuksia käsitellään, jotta kuulijat voisivat niiltä itse välttyä.

Koulutuksessa käydään läpi myös lähialueen ampumaratojen sijainti ja kannustetaan osallistumaan Suomen Metsästäjäliiton järjestämään Metsästysammunnan ABC-koulutukseen ja muihin ammunnan ja aseiden käsittelyn koulutuksiin.

 

Kertaus tärkeää kaikille

Metsästäjätutkinnon aiempina vuosina suorittaneet metsästäjät ovat laaja joukko harrastajia, jotka ovat omaksuneet erilaisia toimintatapoja. Osa harrastajista on aktiivisia taitojensa ylläpitäjiä. Toisille metsästys on satunnainen harrastus.  Kaikille harrastajille on tärkeää asioiden kertaaminen ja mieliin palauttaminen. Metsästäjän opas on tähän hyvä teos, josta asioita voi tarkistaa esimerkiksi ennen metsästyskauden alkamista. Tärkeintä on oikea asenne ja vakava suhtautuminen harrastukseen, jossa käsitellään ampuma-aseita.

Suomen riistakeskus pyrkii korostamaan turvallisuutta ja eettisyyttä kaikessa valistus- ja koulutustoiminnassaan. Aiheet on sisään rakennettu kaikkeen viestintään ja koulutusmateriaaleihin. Pyrkimys on saada tärkeä sanoma harrastajille riippumatta siitä, ovatko he aktiivisia koulutuksiin osallistujia vai eivät.

 

Metsästyksenjohtajien koulutus

Suomen riistakeskus ja riistanhoitoyhdistykset kouluttavat vuosittain metsästyksenjohtajia jokaisella hirvitalousalueella. Koulutusten tavoitteena on, että metsästyksenjohtajat sisäistävät roolinsa ja tehtävänsä. Niistä tärkein on johtaa seuruemetsästystä turvallisesti ja jouhevasti.

Metsästyksenjohtajien koulutus- ja oppimateriaalit on kerätty Suomen riistakeskuksen koulutussivustolle Riistainfoon. Niihin pääsee tutustumaan täältä.

Seuruemetsästyksen yhteydessä onnettomuuksia tapahtuu hyvin harvoin. Yleensä metsästysonnettomuudet tapahtuvat metsästyksessä, jota ei johdeta, kuten pienriistajahdeissa.

 

Metsästäjien ensiapukoulutus

Vaikka ensiaputaitoja tarvitaan vasta vahingon jo tapahduttua, on tärkeää osata toimia tilanteessa oikein. Metsästäjille laaditaan tällä hetkellä ensiapukoulutusmateriaalia. Samalla tuotetaan materiaalia maastossa liikkumisesta sekä peruserätaitojen hallitsemisesta.

 

Uusille ja nuorille metsästäjille vahinkoja tapahtuu ani harvoin. He ovat yleensä varovaisia ja muistavat saamansa opit. Onnettomuudet tapahtuvat usein varttuneille, kokeneille harrastajille. Jokaisen onkin syytä kerrata turvallisuusasioita aina ennen metsästyskauden alkamista. Kokemuksen myötä tuleva varmuus ei saa muuttua välinpitämättömyydeksi.