Information om vargkullar med hjälp av viltkameror

Viltkameror är en del av de dagliga viltobservationerna och av jakten. Med kamerornas hjälp får man information om vilt som besöker en slicksten eller om mårdhundar som äter av åtel. I bästa fall fångar kamerorna också stora rovdjur som rör sig i området, såsom vargkullar.

textJaakko Alalantela
Publicerad4.12.2020

Att under sommaren observera de vargungar som har fötts på våren är en utmaning. Det krävs tur för att man ska hitta spår av eller få syn på kullarna. Även om man skulle göra observationer på sommaren är det svårt att bedöma storleken på flocken utan flera observationer. När snön kommer får man noggrannare uppgifter om ungarna, men i synnerhet i södra Finland kommer snön ofta sent.

Med hjälp av viltkameror kan man bilda sig en uppfattning om områdets vargsituation också under den snöfria tiden. Om man i ett känt revir med hjälp av viltkameror får bilder på endast två vuxna vargar, kan man anta att det inte har fötts ungar i området. Viltkamerabilder på vargkullar ger ett värdefullt kunskapsunderlag även med tanke på stamuppskattningar.

På sommaren kan informationen från viltkamerorna bidra till förebyggandet av skador, till exempel när man bedömer behovet av rovdjursstängsel på fårfarmar. En ny vargflock påverkar också jakten med hund i området. Hundar som arbetar långt från sin ägare, såsom älghundar, måste aktivt hållas under uppsikt med tanke på en eventuell vargattack. Den information som med viltkamerornas hjälp fås om en vargflock som rör sig i området hjälper till att beakta vargarnas närvaro vid jakt med hund och på så vis kan skador eventuellt undvikas.

Stamuppskattningen som Naturresursinstitutet publicerar i mars grundar sig bland annat på observationer av stora rovdjur som görs av frivilliga rovdjurskontaktpersoner. Rovdjurskontaktpersonerna registrerar spår- och synobservationer i observationssystemet Tassu. Observationerna kan granskas på webbplatsen Riistahavainnot.fi. Den information som fås med hjälp av viltkameror, i synnerhet under den snöfria perioden, är viktig och värdefull vid uppskattningen av rovdjurssituationen i området.

Jaakko Alalantela planerare, Finlands viltcentral