Älgjaktens betydelse för det sociala välbefinnandet

Älgjaktens betydelse för jägarna kartlades i en kvalitativ undersökning under hösten 2018. Materialet samlades in av jägare runt om i Finland. Artikeln presenterar de centrala resultaterna.

textGhita BodmanBild Hannu Huttu
Publicerad2.4.2019

Jakt är inte bara att skjuta. Jakt är ett samlingsnamn för att må bra. Det är en viktig hobby för en grupp människor, som samlas under olika tillfällen under hela året med en höjdpunkt på hösten. Det är en grupp som är på samma nivå, pratar samma språk och har samma värde, trots olika bakgrund, utbildning och arbete.

Jakten är för många en livsstil som hör till en gammal och betydelsefull tradition. Under höjdpunkten på året samlas alla. Det är en tradition som samlar far- och morföräldrar, barn och barnbarn, samt vänner. I en by kan det vara den enda och viktigaste föreningen. De som inte bor mera på orten återvänder för att jaga på hemtrakterna i sin barndomsmiljö med släkten och med vännerna. Jakten är en viktig länk för sammanhållningen.

 

Socialt samvaro

Jaktens sociala umgänge består av en grupp, som har samma intresse, är likasinnade och gör något tillsammans. Det gör att de hör någonstans, till en gemenskap och känner samhörighet. De upplever att det är lättare att jaga då de känner någon, samt att det skapar en lugnare stämma att vara i ett mindre sällskap med bekanta. För äldre kan det vara den enda sociala gemenskap som de hör till. Det sociala umgänget cirklar runt jakten. De sitter vid lägerelden, grilla korv och för sociala diskussioner som underlättar vardagslivet. Även då de hjälps åt att få ut bytet ur skogen och då köttet ska delas, uppstår sociala interaktioner. Gemenskapen i en annan grupp är inte detsamma som i jaktsällskapet.

Jakt är inte att skjuta eller att få ett byte. Det är mera än. En bra stämning och en dimmig morgon upplevs bra och de ser så mycket annat. Bytet är bara en sidoprodukt. Men att det är en mera etisk mat, då djuren har levt ett bra liv i naturen och de avlivas med en respekt, samt att man vet vad man äter. En regelrätt jägare vill väl med naturen. Det är en viktig del att se att viltet mår bra. Jägarna upprätthåller balansen i naturen och gör arbetet för att de själva mår bra av det. Att skjuta är viltvård. Det är på jägarnas ansvar vad som skjuts och med hundjakt anses det mera som ett ärligt spel, då får älgarna en ärligare chans, med att man startar från samma utgångspunkt.

 

Jakten är mera…

Jakt är mera än. Det viktigaste är att få vara ute i naturen. Där finns mycket att se på och inga irritationsmoment. Naturen ger en frid, med ett andningshål som är avslappnande och avkopplande. Det upplevs som en motpol till vardagen och ett ställe där man kan vila upp. Det är lugnande och man tar hand om sig själv med att gå i skogen. Samtidigt sparar det på samhällets pengar, då det hjälper att orka bättre i vardagen. I skogen vilar nerverna, blodtrycket sjunker och tankarna nollställs. Jakten upplevs som en viktig hobby som är bra för välbefinnandet. Älgjaktskulturen är hälsofrämjande. Förutom gemenskapen med jaktkamraterna, upplevs samarbetet med hunden som en välbefinnande faktor och även att vara ensam i skogen. Då finns tid att fokusera, fundera och att bearbeta tankarna. Jakt är en orsak att gå till skogen. Då inget vilt syns till, samlas svamp och bär. Jakt är en livsstil som ger välbefinnande.

 

Tid tillsammans

Jägarnas budskap är att älgjakten är en helhet, där det där andra är det viktigaste. Det är en viktig aktivitet i glesbygden som samlar befolkningen i byarna. Det är ett sätt att umgås, då inga teatrar finns. Det är bra att få det undersökt, vad jakten verkligen betyder för de som bor på landsbygden. Och jakten är viktigare för de som inte bor på hemorten mera. Jakten sparar också på hälsovårdsutgifterna, för det är en livsstil som inverkar på livskvaliteten. Jakt gör att välbefinnande förbättras.

Jägarna anser att det behövs mera information. Det är inte bara det att gå till skogen för att döda. Att skjuta är inte det viktigaste. Utan det är allt det där andra som hör till jakten. Det är naturskydd. Jakt är en naturlig sak med respekt för viltet. Jägarnas röst hörs inte lika bra som motståndarnas. Det behövs mera positiv information angående vad jakt är. Andra behöver veta hur mycket tid jägarna sätter på jakten. Det finns x antal timmar träning bakom en hund. Jägarna funderar vad skulle hända om jägarna inte fanns? De önskar att de borde värdesättas mera och inte bara beskyllas. De tar bort överflödet och gör sitt bästa för att reglera. De gav ett exempel: ta bort bilarna från vägarna så sker inga olyckor. De sa att kom med och se hur det går till på riktig och se hur mycket det betyder för dem. Det är inte enbart köttet, utan det är för gemenskapen och lägerelden, där man kan sitta i timmar.

 

Jakten ska vidare till barn

Jägarna önskar om en fortsättning, då älgjakten har en stor betydelse i deras liv. De vill att deras barn kan fortsätta att föra traditionerna vidare. Välmående kommer inte med pengar, utan med gemenskap och traditioner. Blir det försäljningsjakt avvecklar det hela föreningsverksamheten. Den sociala saken försvinner, även det psykiska välbefinnandet och andningshålet försvinner för många. Älgjakten är en orsak varför man går till skogen för att slappna av. Det är en social händelse som har en inverkan på välbefinnandet.

Detta är ett sammandrag av projektet Älgjaktens betydelse för det sociala välbefinnandet. Under hösten 2018 har material samlats in av jägare runt om i Finland. För mera information se hela rapporten som kommer att komma ut under våren 2019.

Stiftelsen Metsämiesten Säätiö finansierade undersökningen.

Ghita Bodman, Forskare