Webbkursen för rovdjurskontaktpersoner passar även veteraner

Grundkursen för rovdjurskontaktpersoner består av ett rejält paket med kunskap om de stora rovdjuren, samlat på ett och samma ställe.

Bild Riikka Hurri

Publicerad9.1.2023

Vi förnyade utbildningen för rovdjurskontaktpersoner i början av fjolåret genom att flytta grundkursen till nätet. Webbkursen hittar du på Viltinfo på både svenska och finska, och den är öppen för alla.

Nätkursen förenhetligar rovdjurskontaktpersonernas kunskapsbas. Materialet betonar kontaktpersonernas betydelse för insamlingen av viltdata om de stora rovdjuren och ger praktiska anvisningar för hur uppdraget ska skötas.

Hädanefter krävs det av nya kontaktpersoner att de har gått kursen, antingen på nätet eller på den fysiska utbildningen som viltcentralen ordnar. Varje kursavsnitt i Viltinfo avslutas med ett prov och för godkänd nätkurs krävs att deltagaren har skrivit godkänt i samtliga delprov. Logga in på Oma riista och sätt i gång – svårare än så är det inte!

Vi uppmanar också dem som redan är verksamma som rovdjurskontaktperson att gå nätkursen för att uppdatera sitt kunnande.

Deltagarna studerar hur man identifierar stora rovdjur, bokför observationer, använder observationsmaterialet och hur man beräknar storleken på en djurstam. Dessutom behandlas förvaltningen av rovdjuren och beskattningsplaneringen.

Förnyelsen av utbildningen har skett som ett samarbete mellan Finlands viltcentral och Naturresursinstitutet, och ingår i det EU-finansierade projektet VargLIFE.

Anmäl observerade rovdjur

En observation av ett stort rovdjur kan vara en synobservation av ett lodjur, en varg, en järv eller en björn, eller en observation av spår, spillning, kadaver eller rivspår.

Kontakta rovdjurskontaktpersonen på orten så fort som möjligt och uppge platsen och detaljerna så exakt du kan. Kontaktinformationen finner du på webbplatsen riista.fi > svenska > kontaktuppgifter.

En observation som antecknas i Oma riista kan inte ersätta anmälningen till kontaktpersonen. Observationsdagboken i Oma riista är personlig och observationerna förmedlas inte automatiskt till rovdjurskontaktpersonen.