Samarbetet kring mårdhundsjakten har visat sig särskilt framgångsrikt.
Åland

Viltvårdsprojekt

Text Robin Juslin  BILD Ville Kankare

Publicerad26.8.2022

Ännu finns möjlighet att ansöka om bidrag för att finansiera viltvårdsprojekt. Landskapsregeringen prioriterar särskilt viltvårdsprojekt som fokuserar på att stärka sjöfågelstammarna, vilket till exempel kan innebära systematiska samarbeten för effektivare predatorkontroll eller habitatförbättrande åtgärder.

Jaktvårdsföreningarnas samarbeten kring mårdhundsjakten har visat sig särskilt framgångsrika och haft en tydlig effekt på mårdhundsstammarna. Föreningarna kan också satsa på minkfria skärgårdsområden genom att upprätta nätverk av systematiskt utplacerade minkfällor.

Iordningsställande av våtmarksområden kan vara en annan åtgärd. Varför inte ett projekt som kombinerar viltvård med fiskevård som till exempel att öppna upp en igenvuxen lekvik och strandäng till nytta för både fiskbestånden och våtmarksfåglar. Bidrag kan beviljas antingen till jaktvårdsföreningar eller till enskild person om viltvårdsåtgärderna är till nytta för en större region.

Ta kontakt med landskapsregeringens enhet för jakt- och viltvård för närmare information.

Mera om samma ämne