En serie vinterbilder tagna med en viltkamera vid fågelvattnet Pyhäjärvi. Syftet med kameran var att följa med mårdhundarna och se när och hur de besökte åteln. Därefter gjorde informationen det möjligt att jaga effektivt och båda de främmande rovdjuren eliminerades. Den sista bilden är inställd på ett annat sätt för att inte beskära tidslinjen eller jägaren från bilden.

Viltkameran avslöjar vad mårdhundarna sysslar med

Viltkamerorna ger oss besked om mårdhundarna; deras antal, hur de rör sig och deras tidtabell.

Publicerad28.3.2022

Viltkamerorna används främst vid åtlar, men ibland också vid gryt. Vid en åtel ger kameran information om antalet mårdhundar och tiderna för besöken. Utifrån den här informationen kan jägarna trimma sin egen tidtabell för jakten.

Exakt information

På hösten kan mårdhundarnas åtelbesök vara väldigt exakta. Tack vare informationen från kamerorna kan jägarna inleda vaktandet vid precis rätt tid. Viltkamerorna kan spela en avgörande roll också för jakten med ställande hund. Kamerorna ger exakt information om mårdhundarna så jägaren kan åka till åteln med hunden i rätt tid. Hunden ställer mårdhunden vid åteln eller spårar upp och ställer den. På det här viset blir jakten med ställande hund effektivare och säkrare.

I Helmiprojektet mot de främmande rovdjuren används viltkameror för elimineringen av mårdhundar och nyttan är oerhört stor (vieraspeto.fi/sv/). I dagsläget har nästan 300 viltkameror ställts till fångstgruppernas förfogande. De håller jägarna informerade om mårdhundarnas aktiviteter kring de värdefullaste fågelvattnen.

Viltkameror används också i en undersökning som görs av Åbo universitet, där man mäter jaktens inverkan på mårdhundspopulationerna. Det här kan även du undersöka i dina jaktmarker! Ytterligare information finner du (på finska) i artikeln Doftmedel och viltkameror.