Talvinen riistakameran kuvasarja Pyhäjärven lintuvedeltä. Kameran avulla seurattiin supikoirien liikkeitä ja liikkumisaikoja haaskalla. Tämän tiedon perusteella pystyttiin toteuttamaan kyttäyspyynti tehokkaasti ja molemmat vieraspedot saatiin poistettua. Viimeinen kuva on aseteltu eri tavalla, jotta aikajana tai metsästäjä eivät rajautuisi pois kuvasta.

Riistakamera paljastaa supikoirien puuhat

Riistakameroilla saadaan selvitettyä supikoirien määrää, liikkumista ja ”aikatauluja”.

Julkaistu28.3.2022

Riistakameroita käytetään pääsääntöisesti haaskoilla ja silloin tällöin myös supikoirien luolastoilla. Haaskoilla pidettävistä riistakameroista selviää supikoirien määrä sekä ajalliset liikkeet. Saatujen tietojen perusteella metsästäjät voivat siten paremmin aikatauluttaa supikoiriin kohdistuvan pyynnin.

Täsmätietoa

Syksyisin supikoirien haaskavierailut ovat hyvinkin täsmällisiä ja kameroista saatavien tietojen perusteella voidaan supikoiria mennä esimerkiksi kyttäämään juuri oikeaan aikaan. Myös pintapyynnissä riistakamerat ovat erittäin tärkeässä asemassa. Kameroiden avulla supikoirista saadaan tarkka tieto, jonka jälkeen haaskalle voidaan viedä koira. Koira pysäyttää supit joko haaskan välittömään läheisyyteen tai jäljityksen päätteeksi. Näin pintapyynnistä saadaan tehokkaampaa ja turvallisempaa.

Koira voidaan supikoiran jäljille tuoreella riistakamerahavainnolla. Kuva: Ville Kankare

Helmi-vieraspetohankkeessa (vieraspeto.fi) riistakameroista saatava hyöty on äärimmäisen arvokasta supikoirien poistossa. Tällä hetkellä lähes 300 riistakameraa on annettu pyyntiryhmien käyttöön. Ne antavat metsästäjille tietoa supikoirien liikkeistä arvokkaiden lintuvesien ympäristössä.

Riistakameroita hyödynnetään myös Turun yliopiston toteuttamassa tutkimuksessa, jossa mitataan pyynnin vaikutusta supikoirakantaan. Samaa voi halutessaan selvittää omalla metsästysalueellaan. Lue lisää jutusta Hajustetta ja riistakameroita.