Viltinformationen nu på adressen luonnonvaratieto.luke.fi

Luonnonvaratieto.luke.fi är en ny webbplats som samlar Naturresursinstitutets information på en och samma adress. Där finner du institutets information om uppföljnings- och forskningsresultaten inom vilt-, fisk-, skogsbruks- och lantbrukssektorn.

Text Sinikka Jortikka

Publicerad17.11.2022

Webbplatserna riistahavainnot.fi och riistahavainnot.luke.fi är avslutade och innehållet har överförts till den nya tjänsten luonnonvaratieto.luke.fi.

– Där kan du studera uppföljnings- och forskningsresultaten, bland annat på kartor och i diagram, berättar Kitta Suhonen, ledande sakkunnig på Luke.

Du väljer i tjänsten vilka uppgifter du vill studera på kartan. Om du söker information om vargen kan du välja exempelvis DNA-prover, vargobservationer och revir. På samma karta går det också att ta fram data om andra arter och från skogsbruks- och jordbrukssektorn.

I karttjänsten går det också att välja ett specifikt år som man vill studera. I avdelningen med numeriska uppgifter går det att studera tidsserier i diagramform, exempelvis mängden hjortdjur under olika år. I diagrammen går det att kombinera utvecklingen för olika arter.

Längre fram kommer naturresursdatatjänsten även att inkludera nyheter från olika sektorer, kalkylatorer och verktyg, blanketter, datainsamling och faktapaket.

– Den tekniska utvecklingen av tjänsten och produktionen av innehåll kommer att fortsätta under nästa år. Följande tillskott i viltsektorn består av innehållet i webbplatsen riistakolmiot.fi. Avdelningen med kalkylatorer och verktyg kommer senare i år att utökas med ett verktyg med vilket man bestämmer referensvärden för vargstammens gynnsamma skyddsnivå, berättar Suhonen.