Viltinformationen nu på adressen luonnonvaratieto.luke.fi

Luonnonvaratieto.luke.fi är en ny webbplats som samlar Naturresursinstitutets information på en och samma adress. Där finner du institutets information om uppföljnings- och forskningsresultaten inom vilt-, fisk-, skogsbruks- och lantbrukssektorn.

Text Sinikka Jortikka

Publicerad17.11.2022

Webbplatserna riistahavainnot.fi och riistahavainnot.luke.fi är avslutade och innehållet har överförts till den nya tjänsten luonnonvaratieto.luke.fi.

– Där kan du studera uppföljnings- och forskningsresultaten, bland annat på kartor och i diagram, berättar Kitta Suhonen, ledande sakkunnig på Luke.

Du väljer i tjänsten vilka uppgifter du vill studera på kartan. Om du söker information om vargen kan du välja exempelvis DNA-prover, vargobservationer och revir. På samma karta går det också att ta fram data om andra arter och från skogsbruks- och jordbrukssektorn.

I karttjänsten går det också att välja ett specifikt år som man vill studera. I avdelningen med numeriska uppgifter går det att studera tidsserier i diagramform, exempelvis mängden hjortdjur under olika år. I diagrammen går det att kombinera utvecklingen för olika arter.

Längre fram kommer naturresursdatatjänsten även att inkludera nyheter från olika sektorer, kalkylatorer och verktyg, blanketter, datainsamling och faktapaket.

– Den tekniska utvecklingen av tjänsten och produktionen av innehåll kommer att fortsätta under nästa år. Följande tillskott i viltsektorn består av innehållet i webbplatsen riistakolmiot.fi. Avdelningen med kalkylatorer och verktyg kommer senare i år att utökas med ett verktyg med vilket man bestämmer referensvärden för vargstammens gynnsamma skyddsnivå, berättar Suhonen.

Vad tycker du om tidningen Jägaren på nätet?Årets sista nummer av Jägaren var ett engångsförsök som gavs ut enbart på nätet.

Svara på enkäten senast den sista december och delta i utlottningen av en viltkamera!