Riistatieto on nyt osoitteessa luonnonvaratieto.luke.fi

Uusi sivusto luonnonvaratieto.luke.fi kokoaa Luken tuottaman riista-, kala-, metsä- ja maataloussektorien seuranta- ja tutkimustulokset yhteen osoitteeseen.

Teksti Sinikka Jortikka

Julkaistu17.11.2022

Osoitteet riistahavainnot.fi ja riistahavainnot.luke.fi eivät ole enää käytössä. Käytöstä poistuneiden osoitteiden sisältö löytyy luonnonvaratieto.luke.fi-palvelusta, joka kokoaa Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuottaman riista-, kala-, metsä- ja maataloussektorien seuranta- ja tutkimustulokset.

− Seuranta- ja tutkimustuloksia voi tarkastella muun muassa karttapalvelun ja kuvaajien avulla, kertoo johtava asiantuntija Kitta Suhonen Lukesta.

Palvelun käyttäjä valitsee, mitä tietoja hän haluaa tarkastella kartalla. Jos käyttäjä etsii tietoa sudesta, hän voi valita kartalle esimerkiksi DNA-näytteet, susihavainnot ja reviirit. Samalle kartalle voi tuoda tietoa myös muista lajeista ja metsä- ja maataloussektoreilta.

Karttapalvelussa tietosisältöä tarkastellaan käyttäjän valitseman vuoden osalta. Numerotieto-osiossa pystytään tarkastelemaan kuvaajien avulla aikasarjoja, kuten hirvieläinten määrää eri vuosina. Kuvaajiin voi yhdistää eri lajien kehityksen tarkastelua.

Tulevaisuudessa Luonnonvaratieto-palvelu sisältää myös eri sektorien uutiset, laskurit ja työkalut, lomakkeet ja tiedonkeruut sekä tietopaketteja.

− Palvelun tekninen kehittäminen ja sisällöntuotanto jatkuvat vielä ensi vuoden. Riista-asioiden näkövinkkelistä palveluun siirretään seuraavaksi riistakolmiot.fi-sisältö. Laskurit ja työkalut -osioon saadaan loppuvuoden aikana susikannan suotuisan suojelutason viitearvojen määrittämiseen käytettävä työkalu, Suhonen kertoo.