Försäkringsbolagets synvinkel:

Varje fälld älg och hjort minskar risken för viltolycka

Antalet allvarliga viltolyckor med älg har under de senaste 20 åren hållits under kontroll genom jakt. Samtidigt sätter hjortstammens explosiva tillväxt spår i försäkringsbolagets olycksstatistik.

text Kyösti Knuutila, LokalTapiola bild Ville Viitanen

Publicerad8.1.2021

Drygt 13 000 viltolyckor inträffade 2019 på vägarna i vårt land. 2009 älgolyckor och 6 507 hjortolyckor statistikfördes. I början av 00-talet statistikfördes bortåt 3000 älgolyckor om året.

Jakt, viltolyckor, rovdjur och sjukdomar begränsar hjortdjuren

– Jägarna uträttar ett värdefullt arbete för samtliga finländare, men fortsättningsvis skadas ungefär 150 personer årligen i älgkrockar. LokalTapiola är störst i landet på trafikförsäkringar och vår olycksstatistik visar tydligt att det finns ett direkt samband mellan antalet hjortdjursolyckor och storleken på älg- och hjortstammen, berättar Markus Nieminen, ledande sakkunnig i trafiksäkerhet på LokalTapiola.

Naturresursinstitutets statistik visar hur hjortdjurens kvarstående stam efter jakten har utvecklats åren 2000 till 2018: Älgarna minskade från 149 100 till 86 478 (-72 %) medan vitsvanshjortarna blev mer än tre gånger fler (cirka 109 000).

– För trafiksäkerheten är jakten och ett tillräckligt antal jaktlicenser synnerligen viktigt. Förvaltningen av älgstammen har ökat trafiksäkerheten och minskat de allvarliga personskadorna. Samtidigt har hjortskadorna blivit avsevärt fler under de senaste åren och i dagsläget orsakar hjortarna ofta tillbud. För den pågående säsongen har det beviljats rekordmånga jaktlicenser för vitsvans. Avskjutningen under föregående säsong hejdade sannolikt den mångåriga tillväxten, berättar Nieminen.

Enligt Nieminen inträffar olyckorna främst i södra och sydvästra Finland där hjortstammarna är starkast. Varje år inträffar också en betydande mängd rådjursolyckor.

– Om jakten på hjortdjur skulle minska abrupt så skulle viltolyckorna öka okontrollerbart under de följande åren. Jag vill också rikta ett särskilt tack till de jägare som på olika håll i landet ställer upp på talko för storviltsassistansen, framhåller Nieminen.

Undvik hjortdjursolyckor:

Skymningen. Riskerna ökar på hösten när det skymmer allt tidigare eftersom älg och hjort främst rör sig då. Större delen av hjortdjursolyckorna som LokalTapiola ersätter inträffar på morgonen mellan sju och nio, och på kvällen mellan fem och åtta.

 

Körhastigheten. Risken för att skadas eller omkomma i en älgkrock ökar brant när körhastigheten ökar. Sänkt hastighet ger mera tid att reagera och mildrar följderna.

 

Sänk hastigheten omedelbart. Styr bakom älgen om du måste väja. Varna övriga bilister med nödblinken eller blinka med körljusen.