Vargwebbplatsen VargLIFE har öppnat

Publicerad10.2.2020

Webbplatsen VargLIFE informerar om vargen och dess beteende, främjar växelverkan på lokalnivå och skapar verktyg för förebyggandet av olägenheter och skador orsakade av varg. Du hittar projektets webbplats på adressen www.susilife.fi.

Webbplatsen ger aktuella nyheter om projektet och informerar om hur olika åtgärder framskrider. Webbplatsen är fortfarande under uppbyggnad och kompletteras under vårens lopp.

Projektet VargLIFE drivs av Naturresursinstitutet (samordnare), Finlands viltcentral, Forststyrelsen, Polisinrättningen i Östra Finland och Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund.

Projektet har beviljats finansiering från EU-programmet Life. Dessutom finansieras projektet av Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet och samtliga organisationer som deltar i projektet.

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf finansierar åtgärder för att förebygga skador och skydda tamdjur.