Värdefulla fågelvatten inkluderades i jakten på mink och mårdhund

Forststyrelsens och Finlands viltcentrals Helmi-projekt mot de främmande rovdjuren har inletts som förväntat. Så gott som samtliga 73 fågelvatten på listan omfattas nu av fångsten.

Text Mikko Toivola  Bilder Teppo Kakkonen och Mikko Toivola

Publicerad2.5.2022

Det ambitiösaste målet ligger dock framför oss under följande jaktår. Fångsten måste optimeras till sådan effektivitet att minkarna och mårdhundarna på objekten blir färre. Projektplanerarna och de engagerade jägarna inleder den upptrappade jakten under inkommande jaktår.

Fångst i enhetliga fångstområden

I fågelvattnen bildas nu enhetliga fångstområden för jakten på de främmande rovdjuren. Men utan tillstånd av jaktföreningarna som innehar jakträtten på objekten hade det inte gått att inleda någon systematisk fångst. Hittills har projektet gjort bortåt hundra avtal om fångstområden, vilket gör det möjligt för fångstmännen att jaga i föreningarnas marker.

Jakten med ställande hundar utgör en hörnsten i arbetet med att decimera mårdhundarna.

Till projektet har även anslutits områden där det hittills inte har bedrivits någon mink- och mårdhundsjakt alls. Skyddsområdena i Enäjärvi som ägs av Björneborgs stad utgör ett exempel på det här. Fångstområdet finns vid Kumo älvs utlopp och där pågår en systematisk jakt i områden som är enhetligare än förut. Läget är likadant på många andra objekt runt om i landet.

Hundratals engagerade fångstmän

Vi närmar oss sommaren och antalet engagerade jägare närmar sig trehundra. I många värdefulla fågelvatten jobbar i detta nu fyra fångstmän med en gruppledare som svarar för koordineringen på fältet. Fångstgrupperna inkluderar experter på fällor och jägare med grythundar och ställande hundar.

Från fältet har vi ofta fått höra att Helmiprojektet har skapat ny systematik i fångsten. Fångstgrupperna har försetts med ett stort antal fällor och smärre ersättningar betalas ut för jägarnas omkostnader.

Forststyrelsens och viltcentralens planerare som jobbar med projektet står i regelbunden kontakt med fångstgruppernas ledare. Man utformar det praktiska tillsammans för att skapa en optimalt effektiv helhet som passar förhållandena i varje våtmark. Planeringen av den här helheten börjar på allvar under nästa jaktår.

Antalet projektobjekt, engagerade fångstmän, viltkameror och fällor.