Allt fler intresserade av viltvänligt skogsbruk

I en nyligen gjord undersökning riktad till skogsägare och skogsfackmän frågades det efter deras inställning till viltvänligt skogsbruk, erfarenheter av att tillämpa viltvänliga metoder och behov av information i ämnet.

 

textPiia IkonenBild Juha Kuittinen
Publicerad2.9.2020

Av undersökningen framgick att ungefär två markägare av fem var intresserade av att bedriva sitt skogsbruk viltvänligt medan nästan lika många hade tidigare viltvänliga erfarenheter. Nästan två skogsägare av tre hade hört om viltvänligt skogsbruk, men nästan lika många kunde inte uttala sig om tillgången på sådana tjänster. En påfallande liten del av skogsägarna hade fått rådgivning om eller handledning i sådant skogsbruk.

Bland skogsfackmännen hade bara en knapp fjärdedel fått utbildning i viltvänligt skogsbruk av sin arbetsgivare. Ändå ansåg en stor del av dem att deras kunnande om viltvänligt skogsbruk låg på en god nivå. En majoritet hävdade att de hade gynnat ett sådant skogsbruk i jobbet. Resultaten tyder på att det knappt alls finns något utbud av tjänster för viltvänligt skogsbruk.

Undersökningsmaterialet samlades in 2017 med en mejlenkät som skickades ut till inalles 1280 skogsägare och 1280 skogsfackmän. 425 skogsägare och 480 skogsfackmän svarade.  Dessutom inkluderade undersökningen en uppringning till dem som inte hade svarat, vilket kompenserade för icke-svararnas statistiska inverkan på resultaten. På det viset kunde enkätresultaten obehindrat generaliseras.

Pia Ikonen studerar vid Östra Finlands Universitet och undersökningen ingår i hennes avhandling. Du kan läsa artikeln ”Grounds for improving the implementation of game-oriented forest management – A double sampling survey of Finnish forest owners and professionals” här:  https://authors.elsevier.com/c/1bWUh4y2D1SJAl