Riistametsänhoitoa omaksutaan yhä käyttöön

Tuore tutkimus tiedusteli metsänomistajilta ja metsäalan ammattilaisilta suhtautumisesta riistametsänhoitoon, kokemuksista riistametsänhoidon toteuttamisesta sekä aihepiiriin liittyvistä tietotarpeista.

TekstiPiia IkonenKuva Juha Kuittinen
Julkaistu26.8.2020

Tutkimuksessa havaittiin, että noin kaksi viidestä metsänomistajasta oli kiinnostunut toteuttamaan riistametsänhoitoa metsissään ja lähes yhtä monella oli aikaisempaa kokemusta riistametsänhoidosta. Lähes kaksi kolmesta metsänomistajasta oli kuullut riistametsänhoidosta, mutta lähes yhtä moni metsänomistaja ei kuitenkaan osannut sanoa riistametsänhoitoon liittyvien palvelujen saatavuudesta. Varsin pieni osa metsänomistajia oli saanut neuvontaa tai opastusta riistametsänhoitoon.

Metsäammattilaisista vain vajaa neljäsosaoli saanut riistametsänhoitoon liittyvää koulutusta työnantajansa kautta. Silti suuri osa metsäammattilaisista koki riistametsänhoito-osaamisensa olevan hyvällä tasolla ja valtaosa sanoi edistäneensä riistametsänhoitoa työssään. Tulokset antavat viitteitä siitä, ettei riistametsänhoitoon keskittyneitä palveluita ole vielä juurikaan tarjolla.

Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköpostikyselyillä vuonna 2017. Kysely lähetettiin yhteensä 1 280 metsänomistajalle sekä 1 280 metsäammattilaiselle, ja kyselyihin otti osaa 425 metsänomistajaa sekä 480 metsäammattilaista. Tutkimukseen kuului lisäksi puhelimitse toteutettu katokysely, jonka avulla tutkimusaineistosta voitiin korjata vastaamatta jättäneiden tilastollinen vaikutus tuloksiin. Tämän johdosta kyselyn tulokset ovat varsin hyvin yleistettävissä.

Tutkimus on osa Piia Ikosen Itä-Suomen yliopistolla toteuttamaa väitöskirjaprojektia. Artikkeliin ”Grounds for improving the implementation of game-oriented forest management – A double sampling survey of Finnish forest owners and professionals” voi tutustua täällä.