Under veckan Vargarna på spåret samlas DNA-prover in

Under temaveckan Vargarna på spåret 8-13 februari informerar vi om insamlingen av DNA-prover och insamlingens betydelse för forskningen och uppföljningen av vargstammen.

Publicerad10.2.2021

Den här vintern samlar vi för första gången in varg-DNA från samtliga par- och flockrevir i landet, utom i renskötselområdet.

– Ett projekt som det här lyckas bara om det finns frivilliga som ställer upp. Med anledning av veckan vill vi därför tacka de frivilliga insamlarna för deras insatser och samarbete med forskningen, berättar forskningschef Katja Holmala på Naturresursinstitutet.

DNA ger data om vargstammens livskraft

Alla intresserade som har kunskaper om de stora rovdjurens spår och spillning kan börja samla in varg-DNA. I praktiken handlar provinsamlingen om att leta efter avföring i naturen. Ytterligare information om insamlingen finner du på webbplatsen riistahavainnot.fi.

DNA:t i vargspillningen låter oss identifiera par- och flockreviren och individerna där. Antalet vargflockar visar i sin tur hur livskraftig vargstammen i vårt land är.

I kombination med vargobservationerna bildar DNA-informationen ett stabilt underlag för Institutets årliga uppskattning av stammen.

Temaveckan organiseras gemensamt av Luke, Finlands viltcentral och Jord- och skogsbruksministeriet.