Talkosnickrade häckningsflottar gladde änderna

Jaktföreningen i Kangasala har snickrat häckningsflottar på talko för en våtmark i Lahnajärvi och det dröjde inte länge förrän vilkameran på en av flottarna kunde fånga änder på bild.

Bild Tero Salmela
Publicerad1.9.2022

Med projektet Sotka-våtmarker som leds av Finlands viltcentral iståndsätter vi, tillsammans med invånarna på orten, våtmarker till livsmiljöer för sjöfågelungar. Men på somliga objekt går det inte att anlägga fasta häckningsholmar. I det här fallet beslöt projektjobbarna att i stället konstruera konstgjorda holmar.

Jaktföreningen i Sahalahti nappade på idén och tillsammans med projektplaneraren utvecklade man häckningsflottar som sedan sjösattes i Lahnajärvi.

Häckningsflottarna roddes ut till lämpliga platser.

Talkojobbet spelar en avgörande roll för Sotka-våtmarkerna.

– Våtmarken ska anläggas och flottar ska byggas och placeras ut, vilket skapar konkreta möjligheter att delta i arbetet med att skapa livsmiljöer. Jaktföreningen ställde gärna upp på våtmarksidén och det var inte svårt att få folk att bygga flottar på talko, berättar föreningens ordförande Jussi Ojanen.

En bläsand och en tärna var de första som inspekterade den här nya häckningsflotten.

– För mig är det viktigt att vi med det här projektet inte skapar ett skyddsområde där det är absolut förbjudet att jaga. Genom att tillåta hållbar jakt får vi jägarna att ställa upp för det här viktiga jobbet att öka mångfalden i naturen, fortsätter Ojanen.

Trumrör och träflis

När häckningsflottarna kombineras med jakt på små rovdjur får sjöfåglarna häckningsfrid. I Lahnajärvi flyter flottarna fritt och är förankrade i bottnen. Pontonerna är gjorda av förseglade trumrör och bottnen av armeringsnät för betong. Ovanpå nätet har man lagt filterduk och träflis.

Dessutom snickrade föreningen häckningslådor som ställdes på flottarna.

Ett knippar provar på hur det känns med träflis under simfötterna.

Jodå, änderna hittade hit

På en av flottarna ställdes dessutom en viltkamera upp. På det viset kan vi följa med hur livet levs på flottarna. För den första sommaren gjorde vi oss inte några större förhoppningar eftersom anläggningsarbetena fortsätter under hösten. Trots det har glada överraskningar fångats på bild, även andkullar!

SOTKA-våtmarkerna

Syftet med projektet är att bevara de försvagade sjöfåglarnas livskraft och bromsa upp förlusterna av mångfald i naturen. Det här gör projektet genom att hjälpa markägare, jägare och andra intresserade att anlägga, iståndsätta och sköta lämpliga våtmarker så att de bildar goda häckningssmiljöer för sjöfåglarna.

Under projekttiden ska minst 40 objekt realiseras, med en sammanlagd areal på minst 400 hektar. Läs mera på kosteikko.fi.