Sorsat innostuivat talkoolaisten pesimälautoista

Kangasalan paikallinen metsästysseura ahkeroi talkoovoimin useita pesimälauttoja Lahnajärven kosteikolle. Linnut eivät aikailleet, sillä lautan riistakameraan tallentui pian monta räpyläjalkaa.

Kuva Tero Salmela
Julkaistu23.8.2022

Suomen riistakeskuksen kipparoimassa SOTKA-kosteikot-hankkeessa kunnostetaan kosteikkoja vesilintujen poikasille sopiviksi elinympäristöiksi yhdessä paikallisten tahojen kanssa. Joillekin kohteille on vaikea toteuttaa kiinteitä pesimäsaarekkeita, joten hankkeessa päädyttiin testaamaan tekosaarekkeitten rakentamisen prototyyppiä.

Sahalahden metsästysyhdistys otti idean vastaan avoimin mielin ja yhdessä hankkeen suunnittelijan kanssa he kehittivät pesimälautoista versiot, jotka saatiin kuin saatiinkin Lahnajärvelle kellumaan.

Pesimälautat soudettiin sopiviin kohtiin.

Talkootyöt ovat SOTKA-kosteikoilla suuressa roolissa.

– Tässä pääsee konkreettisesti osallistumaan elinympäristötyöhön sekä kosteikon perustamisen että lauttojen rakentamisen ja asentamisen kautta. Kosteikkoideaan lähdettiin yhdistyksessä halukkaasti mukaan ja lautan rakennustalkoihin oli helppo löytää porukkaa, seuran puheenjohtaja Jussi Ojanen kertoo.

Haapana ja tiira olivat ensimmäisinä tutustumassa uuteen pesimälauttaan.

– Pidän tärkeänä sitä, ettei hankkeessa perusteta suojelualueita, joilla metsästäminen on ehdottoman kiellettyä. Kestävän metsästyksen koordinoimisella myös kannustetaan metsästäjiä tähän tärkeään luonnon monimuotoisuutta lisäävään työhön, Ojanen sanoo.

Rumpuputkia ja puuhaketta

Pesimälautat yhdessä pienpetojen pyynnin kanssa antavat vesilinnuille suojaa. Lahnajärvellä pesimälautat ovat kelluvia ja ne on ankkuroitu pohjaan. Ponttoneina lautoissa käytettiin tulpattuja rumpuputkia ja pohjana betoniraudoitusverkkoa. Verkon päälle laitettiin suodatinkangas ja puuhaketta. Lisäksi seura ahkeroi pesimälaatikoita, joita aseteltiin lautoille.

Telkkäpari kokeilemassa, miltä puuhake tuntuu räpylöiden alla.

Sorsavieraita riittää

Yhdelle lautalle asennettiin myös riistakamera. Kameran avulla pääsee tirkistelemään, mitä lautoilla tapahtuu. Ensimmäiselle kesälle ei asetettu vielä suuria toiveita, sillä varsinaiset kosteikkotoimenpiteet tehdään vasta syksyllä 2022. Silti iloisia kuvayllätyksiä on lautalla jo ollut poikueidenkin merkeissä.

SOTKA-kosteikot

Hankkeen tavoitteena on turvata taantuvien vesilintujen elinvoimaisuus ja siten hidastaa luonnon monimuotoisuuden vähenemistä auttamalla maanomistajia, metsästäjiä ja muita kiinnostuneita tahoja perustamaan, kunnostamaan ja hoitamaan soveltuvia kosteikkoja hyviksi vesilintujen poikue-elinympäristöiksi.  

Hankeaikana on tarkoitus toteuttaa vähintään 40 poikue-elinympäristökohdetta, yhteispinta-alaltaan vähintään 400 hehtaaria. Lue lisää kosteikko.fi.