I färdigställda Sotkavåtmarker har vi inte bara sett knipor, krickor och gräsänder utan också skedänder, stjärtänder, svarthakedoppingar, sädgäss och många fler.

Sotkaprojektet för våtmarker fortsätter

För den som är intresserad av att anlägga en större eller mindre våtmark gäller det nu att ta vara på ett enastående tillfälle. Projektet Sotkavåtmarker har fått en fortsättning som under de följande två åren kommer att koncentrera sig på att planera fina sjöfågelobjekt.

Bild Petri Jauhiainen

Publicerad13.1.2023

Låglänta, näringsrika och relativt stora våtmarker är optimala för produktionen av ungar, både för arterna som det finns mycket av och för de krävande arterna. Under tre års tid har våtmarksprojektet Sotka iståndsatt drygt 630 hektar kullmiljöer på 43 objekt. Dessutom har projektet gjort drygt 20 planer som de drivande krafterna på orten har skaffat annan finansiering för.

– Vi hjälper markägare och aktörer på orten att förverkliga sina våtmarksdrömmar. Vi jobbar för sjöfåglarna på de bästa objekten som folk har presenterat för oss, berättar projektchefen Mikko Alhainen.

Det förlängda Sotkaprojektet handlar om att ta vara på lovande objekt och göra en individuell plan för vart och ett. Med planen som underlag kan de aktiva sedan ansöka om finansiering för projektet. Det finns flera finansieringsmöjligheter för det praktiska fältarbetet och projektteamet hjälper också till med finansieringsansökningen.

Vi är också intresserade av att iståndsätta små våtmarker som är mindre än en hektar och lätta att realisera eftersom sådana är utmärkta barnkammare för de vanliga jaktbara änderna. Dessutom åtar vi oss våtmarker i tillrinningsområden om vi på det viset kan förvandla en eutrofierad sjö till en bättre fågelmiljö.

Presentera objektet på kosteikko.fi/sv/

I slutet av januari håller projektteamet ett urvalsmöte och börjar planera de första objekten. I april väljer vi nya objekt för terrängbesiktning och planering så att andelslag, jaktföreningar och andra organisationer hinner behandla våtmarksfrågan på sina möten. Det finns tänkbara våtmarker i varje by!

Ytterligare information och blanketten för våtmarkspresentationen finner du på webbplatsen kosteikko.fi/sv/.