Valmistuneilta SOTKA-kosteikoilta on tavattu tavien, telkkien ja sinisorsien lisäksi lapasorsia, jouhisorsia, mustakurkku-uikkuja, metsähanhia ja monia muita lintulajeja.

Tarjolla apua kosteikkojen suunnitteluun

Pienen tai suuren kosteikon perustamisesta kiinnostuneiden kannattaa hyödyntää vertaansa vailla oleva tilaisuus. SOTKA-kosteikot-hanke on saanut jatkoa ja keskittyy seuraavien kahden vuoden ajan suunnittelemaan hyviä vesilintukohteita.

Kuva Petri Jauhiainen

Julkaistu13.1.2023

Matalat, rehevät ja suhteellisen laaja-alaiset kosteikot ovat poikastuoton huippupaikkoja niin runsaslukuisille riistalinnuille kuin vaateliaalle lajistolle. Kolmen vuoden aikana SOTKA-kosteikot-hankkeessa on kunnostettu yli 630 hehtaaria poikue-elinympäristöä 43 kohteella ja lisäksi tehty yli 20 suunnitelmaa, joiden toteuttamiseen paikalliset hakevat muuta rahoitusta.

– Autamme maanomistajia ja paikallisia toimijoita toteuttamaan omia kosteikkounelmiaan. Teemme työtä vesilintujen vuoksi parhailla kohteilla, mitä meille on esitetty, kertoo projektipäällikkö Mikko Alhainen.

Jatkohankkeessa hyvistä kohde-esityksistä työstetään yksityiskohtainen suunnitelma, jonka avulla paikallinen taho voi hakea rahoitusta kosteikon toteutukseen. Käytännön kunnostustyöhön on useita rahoitusmahdollisuuksia, ja hanketiimi auttaa rahoitushakemuksen teossa.

Kohdevalinnassa pyritään edistämään myös helposti toteutettavien alle hehtaarin pienkosteikkojen kunnostamista, sillä niillä on tavallisten riistasorsien poikastuotto huipussaan. Lisäksi työkalupakkiin otetaan valuma-aluetasolla tehtävä kosteikkotyö, jos sillä voidaan tukea rehevöityneiden järvien elpymistä paremmiksi lintujärviksi.

Tee kohde-esitys kosteikko.fi

Tammikuun lopulla hanketiimi pitää valintakokouksen ja aloittaa ensimmäisten kohteiden suunnittelun. Huhtikuussa valitaan lisää uusia kohteita maastokatselmuksiin ja suunnitteluun, jotta osakaskunnat, metsästysseurat ja muut yhdistykset ehtivät käsitellä kosteikkoasioita kokouksissaan. Mahdollisuuksia kosteikoihin on joka kylässä! Lisätiedot ja kohde-esityslomake löytyvät kosteikko.fi-sivuilta.

Kuuntele myös Sorkkia ja sarvia -podcastin jakso ”Vesilintuja maisemaan”, jossa käydään läpi vesilintujen ahdinkoon vaikuttavia syitä ja mitä sorsakantojen eteen voidaan tehdä.

Vieraana jaksossa SOTKA-kosteikot-hankkeen projektipäällikkö Mikko Alhainen Suomen riistakeskuksesta sekä Suomen riistanhoitosäätiön asiamies Antti Saarenmaa.