Sommarinventeringen av vilttrianglar närmar sig

Pågående sommar görs vilttriangelinventeringen i perioden 22.7.–6.8.2023. Inventeringen omfattar tjäder, orre, järpe och dalripa, samt morkulla, skogshare och björn.

Kuva Jaakko Alalantela
Publicerad4.7.2023

Inventeringen skall helst göras under de två första veckorna, så att resultaten hinner med som basis för jaktförordningen. För att alla data skall fås i bruk i tid, rekommenderas att resultaten returneras via nätsidan oma.riistakolmiot.fi.

– Inventeringen som görs i skiftet av juli och augusti ger information om skogshönsbeståndens täthet och hur skogshöns har lyckats med reproduktionen under pågående sommar. I fjol observerades att skogshönsbestånden hade hållits på ungefär samma nivå som föregående år. Hos tjäder och orre ökade antalet vuxna fåglar som en följd av hög ungproduktion sommaren 2021, berättar specialforskare Andreas Lindén från Naturresursinstitutet.

Beslut om höstens jakttider fattas genast i slutet av inventeringsperioden och baserar sig på inventeringens resultat. Förordningen om skogshönsens jakttider skickas för utlåtande i medlet av augusti och kommer i kraft strax före jakten börjar. 

Under de senaste åren har ca 6000 personer deltagit i inventeringen av ca tusen vilttrianglar. På sommaren inventeras skogshöns, medan vinterinventeringen handlar om däggdjurs spår i snön.

Naturresursinstitutets nyheten.